Gladiatorer i Romerriget og fremstilling af gladiatorkampe hos Cicero og Seneca

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 10
  • 3455
  • PDF

Gladiatorer i Romerriget og fremstilling af gladiatorkampe hos Cicero og Seneca

Større opgave i Historie som handler om gladiatorer i romerriget.

Problemformulering

Hvad var en slave i Romerriget, og hvilke funktioner havde de?

Hvilken indflydelse havde gladiatorer på datidens Romerrige, og hvilken rolle spillede de i samfundet?

Hvordan fremstilles gladiatorkampe hos Cicero og Seneca, og hvilken holdning har disse to romere til brugen af gladiatorer?

Lærers kommentar

Hvis jeg havde gjort lidt mere ud af selve gladiatorernes rolle i samfundet og hvad de var, havde jeg højst sandsynligt fået 12.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvad er en slave? 3
Gladiatorer og deres rolle i samfundet 5
Analyse 6
Marcus Tullius Cicero 6
Lucius Annaeus Seneca 7
Vurdering 8
Kildekritik 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
I dag kan det være svært at forestille sig en kamp mellem liv og død, baseret på underholdning.
Ordet 'gladiator' kan ifølge nogle mennesker defineres som en frygtløs kriger, mens andre forbinder en gladiator med en slave, underlagt en slaveejers magt.
I denne opgave vil jeg fokusere på hvilken rolle gladiatorer havde i det gamle Romerrige, hvor sådanne kampe var en accepteret del af livet. Herudover vil jeg redegøre for hvordan man var slave, hvilke levevilkår man som slave havde og hvilke slavetyper, der fandtes dengang. Endvidere vil jeg analysere to skribenters tekster, der på daværende tidspunkt havde en usædvanlig holdning til gladiatorkampe. Dette vil jeg gøre baseret på uddraget af Marcus Tullius Ciceros 2.bog og et brev skrevet af Lucius Annaeus, hvorefter jeg vil fortolke og forklare den egentlige gladiatorforestilling de taler om. Til slut vil jeg vurdere og konkludere hvilken indflydelse gladiatorer og til dels andre slavetyper, havde på det gamle Romerrige.

Hvad er en slave?
En slave defineres som én person, uanset køn og alder, ejet af et andet individ. Slaver opstod primært som følge af de mange krige ved senrepublikken, hvor krigsfangere blev solgt som slaver. Men slaver kunne også være folk, som stod i bundløs gæld, og derved blev nød til at yde arbejdskraft, for at indfri sin gæld . De var oftest set som marginaliserede ... Køb adgang for at læse mere

Gladiatorer i Romerriget og fremstilling af gladiatorkampe hos Cicero og Seneca

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.