DHO om Skyggen af H.C. Andersen

DHO om Skyggen af H.C. Andersen

Dansk/historieopgave (DHO) om H.C. Andersens eventyr Skyggen med analyse og fortolkning, der bl.a. kommer ind på et resumé af handlingen, karakteristikker af miljø og personkarakteristikker, samt en vurdering af temaer (såsom dobbeltgængermotivet) og budskabet med eventyret.

Lærers kommentar

Flot sprog, god struktur og alt i alt en rigtig god opgave.

Studienets kommentar

Grundig, tekstnær analyse af Skyggen, der viser en rigtig fin forståelse for eventyret og de litteraturhistoriske rammer. Flot inddragelse af "Klokken", Freud og inspirationen fra antikken, fx eroslængslen og huleallegorien. Ideel opgave til inspiration. Der mangler dog en indholdsfortegnelse.

Indhold

H.C. Andersen ”Skyggen”
Indhold:
- Indledning
- Kompositionen
- Miljø
- Personkarakteristikker
- Splittelsen og dobbeltgængermotivet
- H.C. Andersens egen placering i ”Skyggen”
- Konklusion
- Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I starten af 1800 tallet opstod en kulturel strømning, som kaldes romantikken. Overordnet handlede romantikken om at se indad, dyrke følelseslivet og finde en dybere mening med tilværelsen . Resultatet heraf blev en række nye motiver, begreber og temaer, som især kom til udtryk i litteraturen. I romantikken opstod for eksempel begrebet nyplatonisme som beskæftiger sig med den antikke filosof Platons ideer om bl.a. verdens dualistiske opbygning og Eros længslen. Derudover kom der i romantismen fokus på individets splittelse , og i forlængelse af dette opstod dobbeltgængermotivet. Den danske forfatter H.C. Andersen skrev i 1847 kunsteventyret ”Skyggen”, som bl.a. indeholder emner fra romantikken og romantismen. I min opgave om ”Skyggen”, vil jeg, ud over at lave en analyse af henholdsvis kompositionen, miljøet og personerne, derfor se nærmere på splittelsen og dobbeltgængermotivet i forbindelse med Sigmund Freuds psykoanalyse. Til sidst, vil jeg beskæftige mig med H.C. Andersens egen placering i ”Skyggen” i forhold til splittelsen, hans synsvinkel og pointen med eventyret. Jeg her valgt at skrive om dette eventyr, da jeg synes det indebærer mange tolkningsmuligheder og samtidig afspejler nogle af de litterære tendenser i romantikken rigtig godt.

Kompositionen
”Skyggen” er opbygget i kronologisk rækkefølge, således at man følger en fremadskridende handling. Eventyrets indre komposition behandler den traditionelle eventyrdannelsesrejse bestående af hjemme – ude – hjem strukturen. I ”Skyggen” får denne rejse dog en anderledes betydning, da kompositionen set fra den lærde mands synsvinkel , foregår modsat, således at dannelsesrejsen ser sådan ud: ude – hjemme - ude. Derimod kan hjemme - ude - hjem modellen passe psykologisk på skyggens dannelsesrejse, hvis man ser på modellen i forhold til skyggens opfattelser og oplevelser. Hermed mener jeg, at selvom skyggen i starten reelt befinder sig i udlandet, så er det her den føler sig tilpas i modsætning til den lærde mand, derfor kan udlandet betegnes som hjemme for skyggen. Derefter er skyggen ved et møde med... Køb adgang for at læse mere

DHO om Skyggen af H.C. Andersen

[4]
Bedømmelser
 • 23-10-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  god, men er i tvivl om det egentlig er sådan, en DHO opgave er opbygget? indhildet er en 12'er
 • 28-04-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Fin opgave til inspiration
 • 01-05-2011
  Det skal siges at hun har været meget god til at få alle kilder med! Go opgave
 • 27-01-2011
  Super fin opgave - god inspiration :-)