Fra enevælde til demokrati

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 2311
  • PDF

Fra enevælde til demokrati

Større opgave i Historie, der omhandler overgangen fra enevælde til demokrati i Danmark. Der behandles flere centrale taler heraf to af Orla Lehmann:
- Falstertalen
- hans tale ved Casinomødet 20. marts 1848

Problemstillingen lød således:

Hvilke strømninger og ideer førte til afskaffelsen af enevælden og hvad var kongens rolle i det nye styre?

Lærers kommentar

Fint, men husk datoer bag hjemmesiderne. Korrekte fodnoter, men husk datoer bagefter.
Der er fin sammenhæng, du er god til at samle konklusionerne op og du kommer ikke med nyt i konklusionen. Velformuleret, logisk og behageligt sprog uden nogle meningsforstyrrende elementer.
(Husk demonymer altså dansker, tysker mm. skrives med småt på dansk.)
Du har valgt den svære løsning at redegøre og analysere samtidig medens opgaven skrider frem. Når det fungerer, er det en rigtig god opgave og det gør det med denne opgave. Det gør opgaven logisk. Du deler op i emner og begivenheder og redegør og analyserer og det er sådan en rigtigt historiker arbejder. Du husker citater, der dermed underbygger alle dine pointer og delkonklusioner.
Karakter: 12

Indhold

Indledning 3
Kritik af enevælden og politiske bevægelser 3
Stænderforsamlinger 3
Casinomødet 4
Orla Lehmann 5
Orla Lehmanns falstertale 5
Fra enevælde til konstitutionelt monarki 6
Grundlovens tilblivelse og betydning 7
Konklusion 8
Litteraturliste 10

Uddrag

Orla Lehmann ses som at værende en af de vigtigste politikere i Danmark i det 19. århundrede. Han var nationalliberalist, og gik ind for et nyt Danmark. I år 1846 var han med til at stifte ”Bondevenne selskabet,” hvis mål blandt andet var, at bøndernes forhold til de nationalliberale blev forbedret, så de herefter sammen kunne kæmpe for at skabe en ny demokratisk politik. Dette var en succes, og fællesskabet fik lynhurtigt mange interesserede medlemmer.
Alle de ting Orla Lehmann gik ind for, hvilket blandt andet var ting som fri forfatning, trykkefrihed, og en ny form for fordeling inden for værnepligtighed, så det ikke kun var bønderne der skulle være værnepligtige, gjorde ham meget interessant blandt borgerne, og det var derfor nemt for ham, at skaffe tilhængere der støttede op om ham. Dette gjorde, at han skabte nye magtplatforme, og nu havde midler til at dominere over de borgerlige, borgere og bønder.
Orla Lehmanns falstertale
I januar 1841 drog Orla Lehmann til Nykøbing Falster, sammen med den liberale politiker J.C. Drewsen ved sin side. Grunden til dette var, at Drewsen skulle have et møde med en flok bønder. Ved denne begivenhed, blev Lehmann spurgt af en anden deltagende, om hvorfor bønderne skulle vælge at bakke op om hans idé om en fri forfatning. Lehmann valgte at se dette som en mulighed for at få et par ord igennem til forsamlingen.

Der er stærk tendens i hele Orla Lehmanns Falstertale, da han igennem hele talen lader sine meninger komme til kende, og taler direkte til folket med henblik på at påvirke dem. Orla Lehmann kæmper for bedre forhold for bønderne, og han gør tydeligt udtryk for, at den nuværende styreform, og de forhold de lever under, ikke er optimal. Da kilden er en førstehåndberetning, og derfor er troværdig, har vi nemt ved at sætte os ind i, hvordan tingene var i perioden.

Orla Lehmann stod op og talte for forsamlingen, og i sin meget tendentiøse tale lagde han især vægt på, at han ikke fandt den måde bønderne blev behandlet på optimal. Han mente, at det var skamfuldt, i hvilken grad de blev undertrykt, og hvilke forhold de levede under. Han gjorde det klart, at han mente, at det simpelthen kunne sammenlignes med fortidens slaveri, hvilket blandt andet kommer til udtryk i følgende citat:... Køb adgang for at læse mere

Fra enevælde til demokrati

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.