Danmark under besættelsen | Opgave i Historie

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 10
  • 3802
  • PDF

Danmark under besættelsen | Opgave i Historie

Historie A opgave om Danmarks besættelse under 2. verdenskrig 1940-1945.

Opgaveformulering
- En redegørelse for den danske samarbejdspolitik under besættelsen 1940-1945.

- En analyse af interesserne bag den danske samarbejdspolitik. Herunder en analyse af, hvilken rolle Erik Scavenius spillede i samarbejdspolitikken.

- En vurdering af, hvilke konsekvenser samarbejdspolitikken fik for det danske samfund.

Indhold

Forside 1
Abstract 2
Indledning 4
Den danske samarbejdspolitik under besættelsen 1940-1945. 5
Interesser bag den danske samarbejdspolitik. Herunder Scavenius' rolle i samarbejdspolitikken 7
Interesser bag samarbejdspolitikken: 7
Scavenius' rolle i samarbejdspolitikken 9
Samarbejdspolitikkens konsekvenser: 12
Konklusion 13
Litteraturlist 14
Sider på nettet: 14
Bøger: 14
Kilder: 14
Billag 16
Det tyske angreb på Danmark 16
Scavenius' tilbageblik 18

Uddrag

Indledning

Den 9. April 1940 blev Danmark besat af stormagten Tyskland. Danmark valgte at indgå i et samarbejde med Tyskland, hvilket varede indtil 1943. Den 5. maj 1945 blev Danmark befriet.

Denne historie opgave omhandler besættelsen af Danmark 1940-1945. I min opgave vil jeg beskrive samarbejdspolitikkens udvikling fra start til slut. Jeg vil komme nærmere ind på de danske og tyske interesser bag samarbejdspolitikken, dette vil jeg analysere ud fra det memorandum den tyske regering overbragte til den danske. Ud over det vil jeg belyse Erik Scavenius' rolle i samarbejdspolitikken ud fra en kilde, hvor Scavenius ser tilbage på sin politiske karrierer. Til sidst vil jeg beskrive de konsekvenser, samarbejdspolitikken havde for det danske samfund.

Den danske samarbejdspolitik under besættelsen 1940-1945.

Tidligt om morgenen den 9. April 1940 blev Danmark besat af stormagten Tyskland.
De tyske tropper passerede grænsen ved Kruså, hvor tropperne blev sat i land ved de større danske byer. Ved midnat var skibet ”Hansestadt Danzig” sejlet fra Travemünde til Københavns havn. Aktionen forgik med hurtighed og præcision. De tyske soldater blev landsat ved Langelinje, og de besatte derefter hurtigt Kastellet. Herefter drog de videre gennem byen. Tyske bombefly fløj lavt over København og nedkastede flyveblade med opfordring til folket om ikke at yde modstand mod de tyske soldater .
Den tyske politiker og diplomat, Renthe-Fink, overdrog om morgenen et memorandum med 13 tyske krav til udenrigsminister Munch. Efter få justeringer godkendte Danmark ... Køb adgang for at læse mere

Danmark under besættelsen | Opgave i Historie

[1]
Bedømmelser
  • 16-11-2015
    rigtig brugbar, fin opgave