DHO: Cubakrisen med analyse af Khrusjtjovs breve

  • HHX 2. år
  • DHO
  • 7
  • 12
  • 2777
  • PDF

DHO: Cubakrisen med analyse af Khrusjtjovs breve

Dette er en DHO om Cubakrisen og tiden op til, herunder opkomsten af den kolde krig og svinebugtaffæren.

Opgaven indeholder en sproglig og kildekritisk tværfaglig analyse af “Brev fra ministerpræsident Khrushchev til Præsident Kennedy" d. 26. oktober samt "Brev fra ministerpræsident Khrushchev til Præsident Kennedy" d. 27. oktober med henblik på at belyse Det Hvide Hus' beslutningsproces vedrørende flådeblokaden.

Afslutningsvis gives en diskussion af om Det Hvide Hus' beslutning om flådeblokaden var den korrekte, samt hvilken betydningen Cuba-krisen havde for forholdet mellem supermagterne.

Studienets kommentar

En spændende og gennemarbejdet opgave. Det trækker især op, at eleven forholder sig kildekritisk til brevene. Dog måtte den sproglige og retoriske analyse godt være uddybet endnu mere.

Indhold

Indledning
Redegørelse af cubakrisen og tiden op til
Analyse af “brev fra ministerpræsident Khrushchev til præsident Kennedy d. 26. okt. samt d. 27 okt
Diskussion om Det Hvide Hus' beslutning var den korrekte
Hvilken betydningen cuba-krisen havde for forholdet mellem
Supermagterne
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Indledning
Cubakrisen er en af nyere tids vigtigste hændelser, der har sat rammerne for hvordan udenrigspolitik bliver ført i nutidens verden. Det er det tætteste verden nogensinde har været på en atomkrig, på blot 13 dage tog den kolde krig sig en ordentlig drejning. Det var et diplomatisk spil af betydeligt om-fang, hvor et forkert træk betød krig. Det var som et spil russisk roulette. Jeg vil starte med at gøre rede for tiden omkring Cubakrisen, hvilke hændel-ser, der har påvirket krisen. Analysen tager udgangspunkt i to breve som ministerpræsident Khrushchev sendte til præsident John F. Kennedy under Cubakrisen, for at belyse beslutningsprocessen vedrørende flådeblokaden. Afslutningsvis vil resultatet af analysen blive sammenlignet med hvilken betydning krisen havde senere i forløbet.

---

Analyse af “Brev fra ministerpræsident Khrushchev til Præsident Ken-nedy d. 26. okt. samt d. 27 okt.
Khrushchev skriver to breve til Kennedy inden for to dage, begge breve er skrevet efter eksekutivkomiteens beslutning om at lave en flådeblokade om-kring Cuba, hvilket forhindre sovjetiske skibe ladet med våben, missiler og ammunition at kommer til øen. Skibene der eftersignede skulle være lastet sådan, havde forventet ankomst til øen dagene omkring udvekslingen af brevene. Det første brev som blev modtaget d. 26 oktober, brevet blev i før-ste omgang ikke offentliggjort, og er derudover kun udgivet i en forkortet udgave. Grundet omstændighederne har jeg valgt ikke at citere fra dette brev, for at undgå fejlfortolkning. Mens det andet brev fra d. 27 oktober er helt offentligt. Begge breve er dog tillagt nogle sprogbarriere, da Khrushchev var fra Sovjetunionen, og har skrevet på engelsk til Kennedy, derefter er de blevet oversat til dansk, hvor der igen er mulighed for fejlfor-tolkning, når der er blevet oversat.

---

I det første brev som Khrushchev sender, ligger han meget vægt på at det ikke er angrebsvåben som Sovjetunionen har fragtet til Cuba, men det blot er til forsvarende formål. Han påstår også at Sovjetunionen ikke ønsker at angribe USA, med det belæg at det netop ikke er angrebsmissiler men det er til for at forsvarer Cuba mod fremtidige angreb fra USA. Hvor det underlig-gende belæg så vil være, som han skriver, at kun tropper kan angribe, uden tropper kan intet våben angribe. Her prøver Khrushchev at på at få Kennedy til at trække flådeblokaden tilbage, da han bliver ved med at argumentere for at der ikke er grund til at bekymre sig mht. angreb. Kennedy følger ikke under for denne opfordring, da Khrushchev stadig ikke udviser troværdig-hed, da han stadig har motivet om at være USA militære overlegne.
I det andet brev ligger fokus dog lidt anderledes, det er i højere grad en for-handling, som står på dagsordnen for Khrushchev. Hvor påstanden... Køb adgang for at læse mere

DHO: Cubakrisen med analyse af Khrusjtjovs breve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.