DHO om "Scooterpigen" og at være ung i 1960'erne

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 12
  • 3264
  • PDF

DHO om "Scooterpigen" og at være ung i 1960'erne

DHO'en indeholder en redegørelse for den økonomiske højkonjunktur i Danmark i 1960'erne. Derudover indeholder den en analyse af Ivan Malinovskis digt "Benzinhjertet" fra 1963 med fokus på forbrugerkultur og eksistens. Slutteligt diskuteres det, hvordan digtet forholder sig til den forbrugerkultur, som kendetegnede ungdomslivet i 1960'erne.

Opgaveformulering:
Opgaveformulering er skrevet med henblik på en tværfaglig synsvinkel

- Redegør for den økonomiske højkonjunktur i Danmark i 1960'erne.
- Analyser Ivan Malinovskis digt “Benzinhjertet” (1963) med fokus på forbrugerkultur og eksistens samt digtets anvendelse af sproglige virkemidler.
- Diskuter med inddragelse af historisk kildemateriale hvordan digtet forholder sig til den forbrugerkultur som kendetegnede ungdomslivet i 1960'erne.

Indhold

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
1.1 Målet med opgaven 3
1.2 Præsentation af opgaveformulering 3
2. Den økonomiske højkonjunktur i Danmark i 1960'erne
2.1 Den økonomiske højkonjunkturs start 3
2.2 Industriproduktionen 3
2.3 Teenageres forbrugerkultur 4
2.4 Reklame for Toms Yankie-Bar (1955) 4
3. Analyse af Ivan Malinovskis digt “Benzinhjertet” (1963)
3.1 Redegørelse 5
3.2 Sproglige virkemidler i Benzinhjertet 5-6
3.3 Fortolkning 6
4. Kildekritik af Scooterpigen – Artikel i Billed-Bladet (1962)
4.1 Præsentation af kilden 7
4.2 Analyse af kildens indhold 7-8
4.3 Vurdering af kildens brugbarhed 8
5. Diskussion Benzinhjertet og Scooterpigen
5.1 Indhold i min diskussion 8
5.2 Holdninger og synsvinkler i Benzinhjertet og Scooterpigen 9
6. Konklusion
6.1 Svar på min problemformulering 10
7. Litteraturliste
7.1 Internatmateriale 11
8. Bilag
8.1 Bilag 1: Reklame: Toms Yankie-Bar i Billed-Bladet, november 1955 11
8.2 Bilag 2: Benzinhjertet (Ivan Malinovski, (1963) 12

Uddrag

Indledning:

Målet med opgaven er, at jeg kommer til at arbejde med et centralt fagligt emne, hvor jeg inddrager faglig teori og metode. Jeg kommer også til at træne udarbejdelsen af større skriftlige opgaver, hvor der lægges vægt på, hvordan jeg indholdsmæssigt, og sprogligt har fremstillet et sagsforhold, og hvordan jeg har struktureret opgaven.
I denne opgave vil jeg komme ind under overfladen på ungdomskulturen i 1960-
70'erne. Jeg vil redegøre for den økonomiske højkonjunktur i Danmark i 1960'erne. Billed-Bladet reklamerede i november 1955 for Toms Yankie-Bar. Reklamens emne omhandler amerikanisering, hvilket er en passende del under højkonjunkturen i Danmark. ”Benzinhjertet” (1963) skrevet af Ivan Malinovskis, er et digt der underbygger mit emne godt, som jeg vil analysere og gå i dybden med. Jeg vil diskutere med inddragelse af ”Scooterpigen”, som er en artikel, der blev bragt i Billed-Bladet i 1962, hvordan digtet forholder sig til den forbrugerkultur, som kendetegnede ungdomslivet i 1960'erne. Til sidst vil jeg lave en konklusion på min overordnede problemformulering.

Den økonomiske højkonjunktur i Danmark i 1960'erne
Den økonomiske højkonjunkturs start:
I 1958 kom den økonomiske højkonjunktur til Danmark. Førhen havde Danmark i 1950-1957 en bagtropsplacering i den økonomiske udvikling. I perioden 1958-70 næsten fordobledes den gennemsnitlige årlige vækstrate. Danmark fik sin gennemsnitlige årlige vækstrate op på hele 5%, og derved kom Danmark frem i det internationale førerfelt.
I slutningen af 1950'erne begyndte industriproduktionen at tage over. Den internationale højkonjunktur skabte et enormt forbrug, hvilket gjorde industriproduktionen til en let, billig og hurtig måde at producere varer på. I starten af 1960'erne overhalede industrieksporten landrugseksporten. I efterkrigstiden havde landrugseksporten succes, men da de vesteuropæiske lande fik genopbygget deres egne landbrugsproduktioner, kunne de ikke følge med industrieksporten. I takt med at der kom flere arbejdspladser i byerne pga. fabrikker, flyttede de unge fra landsbyerne og ... Køb adgang for at læse mere

DHO om "Scooterpigen" og at være ung i 1960'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.