Arktisk sikkerhedspolitik

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 15
  • 3993
  • PDF

Arktisk sikkerhedspolitik

Større opgave i Historie om artisk sikkerhedspolitik.

Opgaveformulering
Redegør for den strategiske og sikkerhedspolitiske vigtighed af Arktis og hvorledes Danmark hævder sin suverænitet.

Analyser kildekritisk Uffe Ellemann Jensen og Per Stig Møller udtalelser omkring styrkelsen af sikkerhedstyrkerne i Arktis

Diskutér betydningen af en militær oprustning i området omkring Arktis, og plausibiliteten af en væbnet konflikt i forbindelse med delingen af Arktis. Vurdér slutteligt om Arktis sikkerhedspolitiske rolle har ændret sig siden afslutningen på den kolde krig.

Lærers kommentar

God opgave! Indledning og konklusion passer godt sammen. Meget velskrevet, en i det hele taget en fremragende opgave.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse
Analyse af Per Stig Møller og Uffe Ellemann Jensens udtalelser
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Bilag
Ellemann: Styrk forsvaret i Arktis
Per Stig: Indkald til nyt Ilulissat-møde

Uddrag

Indledning
For hvert år bliver det isdækkede område omkring Arktis mindre.. Når isen forsvinder åbnes der for nye muligheder i et område, som ikke før har været ejet af nogen, blandt andet råstofudvinding og nye sejlruter. Derfor er der mange lande som er interesseret i området, dette kommer til udtryk i Arktisk Råd , hvor det ikke længere kun er de arktiske stater som deltager, men mange andre nationer som f. eks. Kina og Storbritannien er med som observatører . Den danske regering har i 2014 fastsat et krav på områder i Arktis som Canada og Rusland også forventes at fremsætte krav på, disse områder grænser blandt andet op til Rusland, kan det tages som en provokation fra dansk side?

Den øgede interesse skaber også spændinger mellem de Arktiske kyststater, f. eks. har Danmark og Canada kæmpet om den lille Hans ø i flere år, de er dog blevet enige om at tage sagen igennem FN. Når så store områder bliver tilgængelige, hvad sker der så? Vil det splitte før allierede nationer, eller vil man kunne finde en fredelig løsning? Hvorfor er landendes regeringer så interesserede i et stykke hav som er dækket af is?

---

Analyse af Per Stig Møller og Uffe Ellemann Jensens udtalelser
Bilag 1 og 2

Den 5. januar 2015 udgav KNR, Grønlands radio, to artikler. Den ene fortæller, at Per Stig Møller mener, at den danske regering bør tage initiativ til et nyt Ilulissat møde - altså et møde mellem de fem arktiske kyststater også kaldet Arctic Five. Den anden handler om Uffe Elleman Jensens udtalelser om, at det danske forsvar skal styrkes omkring Arktis, hvis der skal være hold i regeringens krav. Udtalelserne kommer på et tidspunkt hvor regeringen har sat en undersøgelse i gang, som skal klarlægge om der er brug for mere militær omkring Grønland.

Per Stig Møller var udenrigsminister mellem 2001 og 2010. I dette erhverv arrangerede han mødet i Ilulissat mellem the Arctic five. Han er derudover medlem af det Konservative Folkeparti . Han sad i regeringen sammen med Uffe Ellemann Jensen, da Uffe Ellemann Jensen var udenrigsminister fra 1982-93 . Ellemann Jensen er tidligere formand for Venstre. Under Ellemann Jensens tid som udenrigsminister førte Danmark en aktivistisk udenrigspolitik hvor vi brugte militæret i forbindelse med konflikter i Europa og andre steder i verden... Køb adgang for at læse mere

Arktisk sikkerhedspolitik

[1]
Bedømmelser
  • 10-02-2016
    God hjælp til min egen opgave om arktisk råd