Antikkens demokrati

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 13
  • 3721
  • PDF

Antikkens demokrati

Større opgave i Historie hvor du finder en redegørelse for den græske polis og antikkens demokrati samt besvarelse af spørgsmål om, hvordan grækerne selv opfattede deres demokrati, og hvordan vi opfatter.

Lærers kommentar

Dokumentation, herunder teksthenvisninger og citationsteknik:
Nogle steder må du være mere præcis: Hvor ved du fra, at Perikles besad fortræffelige evner, eller gennemslagskraft som taler? (side 5) Her bør du sætte noter til at underbygge dine påstande.
Citater i analyseafsnittet skal også altid dokumenteres.
Karakter 10. Det er en solid opgave, og masser at bygge videre på.

Indhold

Indledning
2. Den græske polis og demokratiets opbygning
- 2.1 Befolkningen
- - 2.1.2 Metøkerne
- - 2.1.3 Slaverne
- 2.2 Institutionerne
- - 2.2.1 Folkeforsamlingen
- - 2.2.2 Rådet
- - 2.2.3 Embedsmændene
- - 2.2.4 Folkedomstolen
3. Synet på demokratiet
- 3.1 Perikles syn på demokratiet
- 3.2 Platons syn på demokratiet
4. Hvordan vi omtaler (Athens) demokrati i dag.
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I Danmark har vi et samfund der bygger på demokrati. Hele samfundet er opbygget efter det demokratiske princip, med tilhørende demokratiske institutioner. Befolkninger med et demokratisk samfund, ser de demokratiske idealer som noget alle samfund i verden burde stræbe efter. Det gør vi fordi vi mener, at demokrati er den optimale styreform, eftersom de der stræber efter medbestemmelse, medindflydelse vil have noget at skulle sige, får det det opfyldt i et demokratisk styre. Jeg arbejder ud fra ”Hvordan opfattede grækerne deres demokrati, og hvordan opfatter vi det.”

Jeg har en interesse for samfundsvidenskab, og derfor også en interesse i demokratiet. Samfundets opbygning er et interessant emne at undersøge i forhold til dets opbygning. Eftersom Demokratiet har rødder tilbage i det antikke Grækenland, kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan Grækenland intuitionsmæssigt var opbygget. Dette vil jeg gøre ved at redegøre for de politiske organer i antikkens demokrati. Enhver styreform har sine tilhængere og sine modstandere, såvel i dag som i Antikken. Dette forhold vil jeg ved hjælp af 2 kilder; Platon, en modstander af demokratiet, og Perikles, en tilhænger af demokratiet.

Demokratiet har så tydeligvis ændret sig over de mange år, det samme med vores forståelse og opfattelse af demokratiet i dag. Dette syn vil jeg beskrive ud fra Mogens Herman Hansens syn, som forstås i video interviewet ”Om det græske demokrati og moderne demokrati”.

2. Den græske polis og demokratiets opbygning

I 300-tallet f.Kr. omfattede den græske verden cirka 650 polis'er, som er selvstændige bystater, der har en hovedby, som f.eks. Athen, og det omfattende landområde, for Athens vedkommende er det Attika. I antikken var Grækenland ikke en nationalstat, som i dag, men en samling af bystater, der kun var forbundet ved sproget, deres religiøse kultur og skiftende politiske alliancer.

Demokratiet blev grundlagt i Athen ved Kleisthenes' forfatning år 507 f.Kr. . Kleisthenes inddele polis'en Attika, i tre hovedområder: byen, det indre Attika og kysten. Athen var inddelt i 10 phyler, der var inddelt i 3 trittyser, som bestod af et antal af demer.
Denne slags inddelingen havde betydning for de central styrende organer.
Yderligere blev befolkningen også inddelt i samfundsgrupper, se nedenstående... Køb adgang for at læse mere

Antikkens demokrati

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.