Der Ewige Jude og nazistisk propaganda

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 10
  • 3233
  • PDF

Der Ewige Jude og nazistisk propaganda

Større opgave skrevet i Historie om propaganda i Nazi-Tyskland med analyse af filmen Den evige jøde af Fritz Hippler.

Problemformulering

"Jeg vil i min redegørelse definere begrebet propaganda og redegøre for Adolf Hitler og Joseph Goebbels syn på propaganda. Som en del heri indgår en kort redegørelse for det 3. rige.

Dernæst vil jeg analysere propagandafilmen "Den evige jøde" og en tale Joseph Goebbels holdt i forbindelse med en stor afbrænding af jødisk og antinazistisk litteratur i 1933. Ydermere vil jeg undersøge, hvordan propaganda anvendes, og hvilken rolle den spiller i nazisternes vej til magten.

Til sidst vil jeg med en perspektivering til spillefilmen ”Die Welle” diskutere om en lignende styreform kunne opstå i vesten i dag."

Indhold

1.Indledning 2
1.1 Præsentation af problemformulering 2
2. Redegørelse 3
2.1 Redegørelse for propaganda i det tredje rige 3
2.2 Redegørelse af samfundssituation i Tyskland før magtovertagelsen 5
3. Analyse 5
3.1 Kilde 1: ”Der Ewige Jude” 6
3.2 Kilde 2: ”Tale af Goebbels- Bogafbrænding” 6
4. Diskussion 8
5. Konklusion 9
6. Litteraturliste 9

Uddrag

1.Indledning
I 1933 overtog nazisterne, med Hitler som leder, magten i Tyskland. Dette gjorde de ved hjælp af massiv brug af propaganda og magtanvendelse. Nazisterne benyttede sig i udpræget grad af stærke virkemidler som fælles symboler til at skabe et stærkt fællesskab, hvor det blev tydeliggjort, om man var med. I min opgave vil jeg undersøge, hvordan denne propaganda blev benyttet, med konkrete eksempler fra perioden og perspektivere dette til en moderne nyfortolkning.

2. Redegørelse
2.1 Redegørelse for propaganda i det tredje rige
Propaganda er i sin enkelthed en metode, der bruges til at overbevise eller påvirke eksempelvis en befolkningsgruppe, til at have en bestemt holdning til et bestemt emne. Når propaganda bruges i politiske sammenhænge, bruges det til at overbevise andre om at det man siger er det rigtige og for at få tilslutning til ens holdning. Propaganda findes i mange former b.la. som plakater, film, bøger, taler, radioudsendelser osv. .
Propaganda blev brugt flittigt i det 3. Rige, de brugte metoden til at få overbevist befolkningen om at nazismen var tyskernes redning ud af krisen og at Hitler var folkets frelser. I Nazi Tyskland havde man f.eks. et propagandaministerium, som blev oprettet i 1933. Dets funktion var at omvende befolkningen til nazismen og at kontrollere befolkningens holdninger . Til at styre dette ministerium udpegede Hitler, den 13. marts 1933 Joseph Goebbels til propaganda minister .
Joseph Goebbels havde før hans udnævnelse til propaganda ...

---

3. Analyse
Jeg har valgt at analysere en propaganda film fra 1940 og en tale afholdt af propagandaministeren, Joseph Goebbels i 1933. Og derefter kort sammenfatte kilderne.
3.1 Kilde 1: ”Der Ewige Jude”
Jeg har valgt at lave en kort analyse af propanda filmen ”Der Ewige Jude” fra 1940, filmens spilletid er 61 minutter. Filmen har formentlig været et bestillingsarbejde af propagandaministeren Joseph Goebbels. Filmen er bygget op således, at der er en fortæller der fortæller om nogle begivenheder, mens billedsiden illustrerer begivenhederne. Filmens modtagere er den brede tyske befolkning og filmens intention har været at få skabt et billed af at jøder er undermennesker. Overordnet fremstiller den alle jøder som dovne, beskidte, korrupte, perverse og grimme. Jødiske hjem fremstilles som uciviliserede, beskidte og forsømte, på samme tid ser vi skiftevis på en stor familie som næsten slås om noget mad, en masse fluer og så jøderne. Det er en god effekt at lyd- og billedsiden på den måde følges ad. Man fremstiller tilsvarende jøderne som værende undermennesker ved først at vise billeder... Køb adgang for at læse mere

Der Ewige Jude og nazistisk propaganda

[1]
Bedømmelser
  • 31-05-2015
    Super god opgave som klart kan bruges til at skabe en forståelse af filmens budskaber.