DHO om afroamerikanernes kamp for lighed

  • HHX 2. år
  • DHO
  • 7
  • 11
  • 3678
  • PDF

DHO om afroamerikanernes kamp for lighed

DHO i Samtidshistorie B og Dansk A om afroamerikanernes kamp for lighed.

Problemformulering:
Der ønskes en kort redegørelse for opgøret med Jiw Crow i midten af det 20. århundrede.
Dernæst en kildekritisk analyse af Martin Luther Kings ”Brev fra Birmingham fængsel, 1963”(Letter from Birmingham Jail) (i dansk oversættelse).
Til sidst en vurdering af hvor meget ligestilling den afroamerikanske befolkning havde opnået i 1968.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Redegørelse 1
Analyse 2
Perspektivering/Vurdering 6
Konklusion 7
Metode 8
Bibliografi 9

Uddrag

Indledning
”We shall overcome” var ordene, Martin Luther King brugte i kampen mod racediskrimination. Det var som betydning for, at de sortes kamp ikke var uden grund, og at selvom de havde dårlige betingelser og levevilkår, ville det blive bedre, når de havde vundet. Der blev i løbet af 1900 tallet kæmpet hårdt og ikke mindst længe for de sortes frihed, hvor der både var diskriminerende kommentarer og vold i form af lynchning. De sorte ville ikke længere leve i et undertrykket land og valgte derfor at kæmpe for deres egen frihed og lighed mellem alle amerikanere.

Martin Luther King kæmpede for de sortes rettigheder og stiftede sammen med andre præster et af de vigtigste borgerrettighedsorganisation i 1957, som hed Southern Christian Leadership Conference. Denne organisation gik især ind for ikke-voldelige demonstrationer, hvilket var Martin Luther Kings varemærke. Martin Luther Kings mange demonstrationer og taler var en stor del af borgerrettighedskampen og de sortes sejr i 1968. Forsvaret for den ikke-voldelige kamp er også formålet ved brevet fra fængslet i Birmingham.

Redegørelse
I USA har den sorte befolkning altid været undertrykte, blevet holdt som slaver, ydmyget ved lynchning og aldrig haft de samme muligheder som den hvide befolkning. Indtil 1865 var de sorte holdt som slaver og levede udelukkende for at være de hvides arbejdsdyr. Først da Abraham Lincoln indførte artikel 13 i 1865, blev slaveri eller ufrivillig trældom ulovlig i USA - dog ikke hvis det var en straf for en forbrydelse. Den sorte befolkning var nu på vej mod ligestilling mellem dem og de hvide, hvilket de hvide ikke var tilfredse med. I løbet af disse år var sydstaterne styret af nordstaterne, men det sluttede, da man i 1877 lod sydstaterne styre sig selv, blev Jim Crow lovene indført. Disse love var raceregler, der sørgede for, at den sorte befolkning forblev holdt nede i forhold til de hvide. Lovene blev også kaldt for de anti-sorte love, hvilket ikke bare var love, men en livsstil for alle i sydstaterne.

Jim Crow-systemet understøttede, at de hvide var overlegne i forhold til de sorte, og at en race blandet mellem de hvide og de sorte, ville ødelægge USA. For at bibeholde race-hierarkiet blev der ofte brugt vold, heriblandt var lynchning ofte benyttet. I 1868 og 1870 indførte man to artikler i forfatningen, der gav mennesker, som er født eller har indfødsret i USA borgerrettigheder og stemmerettigheder, dette blev dog ikke overholdt i alle stater. Det skyldtes, at det ikke var en direkte lov, selvom det stod i forfatningen. Dermed kunne hver stat fortolke artiklerne på hver deres måde. Især Sydstaterne... Køb adgang for at læse mere

DHO om afroamerikanernes kamp for lighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.