1980'erne og Michael Strunge | Coma og Plasticsolen

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 10
  • 10
  • 2834
  • PDF

1980'erne og Michael Strunge | Coma og Plasticsolen

Opgaven indeholder en analyse og fortolkning af Michael Strunges to digte: Plasticsolen og Coma samt en sammenligning og perspektivering til tiden.
I opgaven fokuseres bl.a. på formen, sproget, symboler, stemningen, billedsprog, metaforik, fortolkning, tema og perspektivering.

Problemformulering
Jeg vil lave en analyse og fortolkning af Michael Strunges Plasticsolen og Coma samt en sammenligning og perspektivering til tiden
Hvordan ligner digtene hinanden i forhold til symboler, stemning og temaer?
Hvordan kommer 1980'erne/postmodernismen til udtryk i digtene?

Studienets kommentar

En solid og tekstnær analyse, hvor især fortolkning af billedsprog og symboler trækker op. Dog kunne eleven være gået meget mere i dybden med at perspektivere til postmodernismen, som det nævnes i problemformuleringen.

Indhold

1. Indledning
1.1 Problemformulering
2. Analyse
2.1 Form
2.2 Sprog
2.3 Stemning og symboler
2.3.1 ligegyldigheden, det dystre og deprimerende.
2.4 Billedsprog, metaforik og fortolkning
2.5 Tema
3. Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Der lå en mørk sky af ensomhed, afmagt og ligegyldighed over 1980'ernes poesi. Det var en tid, hvor meget få ting havde en betydning. Det var en tid, hvor den unge generation blev kaldt ”No future” -generationen. 60'erne og 70'ernes blomsterbørn og flower power, blev nu erstattet af denne håbløse ”No future” -generation.

Michael Strunge(1958-1986) var én af de mange unge digtere, som trådte ind i poesiens rampelys i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne; det vi i dag kalder postmodernismen. Michael Strunge var maniodepressiv, og hans digte bar også præg af de humørsvingninger, der følger med sygdommen. I 1981 udkom Strunges digtsamling Vi folder drømmens faner ud, hvor digtene plasticsolen og coma blot var to af digtene.

2. Analyse:
Jeg vil analysere både Plasticsolen og Coma samtidig. Jeg tager derfor udgangspunkt i en ting af gangen, og sammenligner dem undervejs i analysen og fortolkningen gennem hele opgaven.

2.1 Form:
Plasticsolen og Coma er bygget op på præcis samme måde med én lang strofe kun delt op af linjeskift, så hver linje bliver til ét vers. Plasticsolen har 21 vers, hvorimod Coma kun har 16 vers. Strunge har ikke gjort brug af specielle effekter i forhold til formen i Plasticsolen, som f.eks. versaler, hvorimod Coma har et vers hvor det danske begreb hygge er fremhævet. ”Denne bevidstløse stats iltapparat/ er et enestående begreb/ der ikke findes på andre sprog: Hygge.”1 Ved hjælp af linjeskift og punktummer, har Strunge i begge digte, lagt op til et roligt tempo, som giver rum til at fokusere på hvert enkelte ord, da hvert eneste ord, er vigtigt og nøje udvalgt af Strunge. Dog er Plasticsolen i større grad brudstykker og fragmenter, hvor Coma er mere sammenhængende og fortællende. Plasticsolen har en masse punktummer. Der er et for enden af næsten hvert vers, hvorefter han skriver om noget nyt, hvorimod Coma har mange flere kommaer, og generelt et mere fortællende sprog.

2.2 Sprog:
Begge digte er prosadigte, de er tømt for rim, men formår stadig at opretholde en fin rytme ved hjælp af de forholdsvise korte vers. Strunge har i Plasticsolen også taget en opremsning i brug i digtet, som er med til at give diget et fint flow. ”Ting falder ned fra himlen: radioer, / pilleglas, aviser, sæbe og splintret glas.”2. Det samme gælder i Coma, hvor der er lidt kortere opremsninger, men stadig bidrager til et naturligt flow: ”mens alle tegn på ægte, radikal poesi”... Køb adgang for at læse mere

1980'erne og Michael Strunge | Coma og Plasticsolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.