Det energirigtige hus | Teknologi A

  • HTX 1. år
  • Teknologi A
  • 10
  • 33
  • 7887
  • PDF

Rapport: Det energirigtige hus | Teknologi A

Opgaven indeholder en samfundsmæssig og teknologisk tilgang til emnet "Det energirigtige hus", som handler om miljø.

Analyse af vores produkt som er en solfanger.
Der er forsøgsresultater, og udregninger om det energirigtige hus.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave med godt layout og den var godt gennemrettet. I det hele taget en godt gennemarbejdet opgave.

Elevens kommentar

Vi fik kritik for vores forside. Vi fik af vide at den var for rodet at se på.

Indhold

Projektbeskrivelse 3
Tidsplan 3
Arbejdsfordeling 4
Projektoplæg 5
Problemformulering 5
Problemafgrænsning 6
Ressourcer 7
Danmarks ressourcer 7
De mest brugte ressourcer 7
Vedvarende energi 9
Energiforbrug 11
Energirigtige huse 11
Spild af energi 12
Den nye regering 12
Miljø 14
Miljøvenlige ressourcer 14
CO2 og dens påvirkning 15
Olie og kul 15
Forskellige miljøtiltag i Danmark og Sverige 16
El-biler 16
Forbedringer 17
Teknologianalyse 19
Produktbeskrivelse 19
Viden 19
Teknik 19
Organisation 19
Produktudvikling 20
Valg af materialer, bearbejdningsmetoder og samlingsmetoder 20
Produktfremstilling 21
Beskrivelse af produktfremstilling 21
Procesdiagram 22
Forsøgsbeskrivelse 23
Beregninger fra forsøg 24
Teknologivurdering 25
Afprøvning 25
Forbedringer 25
Miljøvurdering 25
Konklusion 28
Bilag 30
Tom Ewald interviewet af Pia Fantoni 30
Litteratur- og kildeliste 31
Fagtekst: 31
Billeder og grafer: 31
Mindmap 32
Logbog 33

Uddrag

Problemformulering
I denne rapport der omhandler det energirigtige hus, vil vi gerne komme ind omkring: Ressourcer, energiforbrug og miljø.
Under emnet ressourcer vil vi gerne undersøge, hvilke ressourcer vi har, og hvilke der slipper først op. Derefter vil vi gerne finde ud af, hvilke ressourcer der er mest brugte, og hvorfor. Til sidst vil vi gerne afklare, hvorfor vi ikke bruger de ressourcer, vi har uanede mængder af.
Under emnet energiforbrug vil vi finde ud af, hvilke huse der er med energirigtige, og hvor meget energi, der går til spilde hvert år. Derefter synes vi, at det er meget relevant, at finde ud af hvilke idéer politikerne har til at nedsætte vores energiforbrug
Under emnet miljø vil vi gerne finde ud af, hvilke ressourcer der er mest miljøvenlige, og hvad de ikke miljøvenlige ressourcer kan gøre ved miljøet. Derefter vil vi gerne afklare, hvorfor vi bliver ved med at brænde olie og kul, når vi ved at det skader miljøet. Derefter vil vi sammenligne Danmark med Sverige, for at se om der er nogle idéer, vi kan bruge. Derefter vil vi gerne finde ud af, hvor mange der kører i elbiler i Danmark, og til sidst vil finde ud af, hvad man kan gøre bedre... Køb adgang for at læse mere

Det energirigtige hus | Teknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.