AT: Designerbabyer

 • STX 2.g
 • AT (Biologi C, Religion C)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1606
 • PDF

AT: Designerbabyer

Opgaven indeholder en synopsis om fænomenet designer babyer.

Problemstilling
Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved at gå ind og ændre på fosterets genetik og hvilke etiske dilemmaer indbefatter fænomenet designer babyer?

• Hvilke metoder benytter man til at skabe det perfekte barn? (Hvordan får man fat i stamceller fra et foster?)
• Hvordan finder man ud af om fosteret har alvorlige arvelige sygdomme og hvordan overvåges fosteret?
• Er det etisk korrekt at ændre et barns udseende på baggrund af selviscenesættelse eller burde fænomenet udelukkende blive brugt til forebyggelse af arvelige sygdomme?

Elevens kommentar

Indledningen er for lang til en synopsis.

Indhold

Indledning
Problemstilling
Metode
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste
Perspektivering

Uddrag

Man har i mange år undersøgt mulighederne for at kunne ”designe sit eget barn”. Man har ledt efter metoder og hele tiden udviklet nye redskaber der kunne give en hånd med på vejen for at kunne ”designe” lige det foster og dermed også det barn man ønsker. I 2003 stoppede man udviklingen, men fandt i stedet en teknologisk løsning. Man ved at der er stor mulighed for at videreudvikle teknologien, men det tillader vores ressourcer ikke... Køb adgang for at læse mere

AT: Designerbabyer

[4]
Bedømmelser
 • 12-11-2013
  God til niveauet C. Havde jeg dog overset, og derfor ikke brugbar for biologi A
 • 24-04-2015
  Stor hjælp til SRP. Meget gode pointer
 • 12-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  knap så højt niveau......
 • 23-11-2013
  Spændende opgave. God som inspiration.