Densitetsundersøgelse af stoffer | Rapport | Fysik B

  • HTX 1. år
  • Fysik B
  • 10
  • 9
  • 1196
  • PDF

Densitetsundersøgelse af stoffer | Rapport | Fysik B

Rapporten omhandler densitetsundersøgelse af forskellige stoffer.
Stofferne er: sprit, vand, messing, bly og aluminium. Densiteten blev fundet via. vandfortrængning og skemaundersøgelser.

Lærers kommentar

Hvis jeg havde målt densiteten på de forskellige metaller ordentligt ville den ligge som et 12-tal.

Elevens kommentar

Ordet forefalder skal udskiftes med "der forventes" eller andre mindre "komplekse" ord.
Brug et skydelære til metallerne fordi det er mere præcist. Lav forsøget med metallerne om generelt.
Gøre notationen mere kompakt.
Lad være med at gentage enheder i skemaerne fordi de står ovenover. Ikke nødvendigt.

Indhold

Densitetsundersøgelse 1
Formål | 1 3
Teori | 2 3
Hypotese | 3 3
Del A: 3
Del B: 4
Apparatur/Materialer | 4 4
Del A: 4
Del B: 4
Forsøgsopstilling | 5 5
Del A: 5
Del B: 5
Fremgangsmåde/Eksperimentelt | 6 6
Del A - Måle densiteten af irregulære objekter ved brug af vandfortrængning: 6
Del B - Måle densiteten af vand og sprit: 6
Resultater | 7 7
Del A: 7
Del B: 7
Diskussion | 8 9
Del A: 9
Del B: 10
Konklusion | 9 10
Del A: 10
Del B: 10

Uddrag

Formål | 1
Formålet med denne øvelse er at bestemme forskellige stoffers densitet herunder sprit, vand og forskellige metaller.
Teori | 2
Densitet er en grundlæggende fysisk egenskab af et stof. Det er en intensiv egenskab, som betyder, at det kun afhænger af stoffets sammensætning og er uafhængig af størrelse eller mængde. Densitet er forholdet mellem et stofs masse og stoffets egen volumen. Densiteten (massefylden, massetætheden, vægtfylden) benævnes med det græske bogstav ρ (rho) og er defineret ved:


Enheden for densitet er SI-enheden kg/m3. Densitet afhænger af temperatur, fordi volumen ændres med ændringen af temperaturen. Et materiales tilstandsform afhænger af tryk og temperatur. Temperaturen var 25 grader celsius under forsøgene.
Lille m er masse, der har SI-enheden [kg] kilogram.
Stort V er volumen, der har SI-enheden [m3] kubikmeter.
I forsøgene bliver der brugt enheden g/cm3 for ρ. Bemærk at 1 ml = 1 cm3.
Et stofs densitet er konstant og proportional; Det er afgørende for, hvilken tilstandsform stoffet er i... Køb adgang for at læse mere

Densitetsundersøgelse af stoffer | Rapport | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.