Dem og os | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 2
 • 873
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Dem og os | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Dem og os", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 22. maj 2017. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre i tabel 1, som handler om, hvorvidt der er penge nok til de ældre i fremtiden. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der udledes af tabel 2 om udviklingen i og forholdet imellem NATO-landenes og Ruslands militærudgifter? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om magthierarki i det internationale system.

Uddrag

Hypotese 1:

Folk med længere uddannelser er i mindre grad bekymrede, fordi de nyder en større grad af økonomisk sikkerhed.

Begrundelse:

Det fremgår af tabel 1, at jo længere uddannelse man har, jo mindre er man bekymret for, at der kommer til at mangle penge til de ældre i fremtiden. Dette kan forklares med, at længere uddannede generelt har en højere indkomst end kortere uddannede grupper, og at de derved har bedre mulighed...

---

Vi kan udlede to centrale mønstre om NATO-landenes og Ruslands udvikling i militærudgifter af tabel 2. For NATO-landene gør det sig gældende, at deres militærudgifter samlet set stiger fra godt 800 mia. til ca. 950 mia. dollars i perioden 2006 til 2010. Det svarer til en stigning på 18,5 % i perioden. Fra 2010 til 2015 falder udgifterne dog, så de i 2015 ligger på et 4 % lavere niveau, end de gjorde i 2006. De enkelte NATO-lande følger generelt set samme mønster, men det bemærkes, at USA's udgifter vokser markant mere end de øvrige NATO-landes fra 2006 til 2010. Således er USA's udgifter... Køb adgang for at læse mere

Dem og os | Fællesdel | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
 • 25-10-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Hypoteserne er gode, og nemme at forstår. De hjalp meget med at få et indblik i hvad man kunne skrive. Opgave 2 med tabel 2 var rimelig langtrukken, at skrive alle stigningerne ned blev uoverskueligt at følge med i.