Delopgave C: Valg og flygtninge- og migrantstrømme | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2089
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Valg og flygtninge- og migrantstrømme | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "Valget 2015", fra eksamenssættet "Valg", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 26. maj 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de synspunkter på årsager til og håndteringen af flygtninge- og migrantstrømmen til Europa, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik.

3. Du er politisk rådgiver for formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk. Skriv et notat, der sætter Donald Tusk i stand til at argumentere for, at flygtninge- og migrantstrømme skal håndteres af EU. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende viden om integration i EU. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

I forhold til årsagen til flygtninge- og migrantstrømmen til Europa udtrykker C2 og C3 enighed om, at den skyldes en kombination af, at mennesker flygter fra konflikter, og at mennesker søger væk fra fattigdom i søgen efter bedre livsvilkår. C2 supplerer dog med den betragtning, at det ikke primært er de, der har færrest ressourcer, der udvandrer men derimod de, der har nogle ressourcer, men som dog stadigvæk vurderer, at de har udsigt til bedre liv i Europa.

C1 antyder, at flygtningestrømmene skyldes, at mennesker ikke kan se et perspektiv i at blive i deres hjemlande på grund af konflikt eller hungersnød. Det minder om C2's og C3's vurderinger af flygtninge- og migrantstrømmens årsag. C1 adskiller sig dog fra C2 og C3 i at antyde, at en del af grunden, til at flygtninge ikke kan se et perspektiv i at blive i deres hjemlande, er, at ”vi” (antageligvis EU) holder varer fra Nordafrika ude og skaber incitamenter til illegal indvandring, samt at udviklingslande er underlagt ”kapitalflugt og urimelige skatteaftaler”.

I forhold til håndteringen af flygtninge- og migrantstrømmen vil jeg nu sammenligne de tre bilag, med hensyn til hvilken rolle de mener, internationale institutioner bør have, samt hvorvidt og hvordan, Danmark bør handle internationalt aktivistisk.

Ifølge C1 bør EU være central både i forhold til at håndtere de flygtninge, der kommer til Europa, og i forhold til at forebygge fremtidige flygtningestrømme. EU bør stå for en fair fordeling af flygtninge, og det betones, at det er EU-landenes indsats som helhed, der må måles på sin tilstrækkelighed i forhold til at skabe udvikling i konflikt- og hungersnødsplagede lande. Dog virker C1 til at mene, at Danmark bør foregå med et godt eksempel, idet C1 nævner, at regeringens ulandsbesparelser bør rulles tilbage på trods af, at Danmark stadigvæk er et af de europæiske lande, som giver størst udviklingsbistand målt i forhold til BNP. Det kan ses som udtryk for, at C1 anbefaler en videreførelse at det internationalistiske og aktivistiske aspekt af den danske udenrigspolitiske tradition og mener, at den skal forfølges med bløde midler... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Valg og flygtninge- og migrantstrømme | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.