Delopgave C: Tillid i det internationale system | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 7
  • 2602
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Tillid i det internationale system | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Tillid i det internationale system", fra eksamenssættet "Tillid", som blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2016. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, tabel 2 og figur 2) og
supplerende materiale kan udledes om danskernes holdning til forskellige internationale
organisationer og institutioner. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er rådgiver for FN´s generalsekretær Ban Ki-Moon. Skriv et notat til Ban Ki-Moon,
der indeholder en begrundet strategi for, hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør i
international politik. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C2, og du skal anvende teorier om international politik. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

I denne besvarelse vil jeg undersøge, hvad der af bilag C1 kan udledes om danskernes holdning til forskellige internationale organisationer og institutioner. Jeg vil først undersøge danskernes tillid til Europaparlamentet og FN med udgangspunkt i tabel 1 og 2. Jeg vil derefter med udgangspunkt i figur 2 undersøge hvor stor en rolle, danskerne mener, at EU har i forhold til globale trusler og udfordringer. Så vil jeg med udgangspunkt i figur 1 undersøge hvilke internationale aktører, danskerne mener, der er bedst egnede til at bekæmpe den økonomiske krise. Endelig vil jeg undersøge begrænsninger i den danske tilslutning til EU. Jeg vil slutte af med en konklusion.

Tabel 1 viser hvor mange respondenter i udvalgte EU-lande, der har svaret henholdsvis 0-3, 4-6 og 7-10 på en skala fra 0-10 over hvor meget tillid, de har til Europaparlamentet. For at sammenligne på tværs af lande vil jeg omregne tabellen, så den viser hvor stor en procentdel i hvert land, der placerer sig i hver af de tre kategorier. Den omregnede tabel er vedlagt som bilag C1-a.

Af C1-a kan vi konstatere, at Danmark er det af de undersøgte lande, der har den næsthøjeste andel med høj tillid til Europaparlamentet. Danmark har desuden sammen med Norge den laveste andel med svag tillid til Europaparlamentet.

Tabel 2 er konstrueret på samme måde som tabel 1 men angiver respondenternes tillid til FN. Den indeholder desuden data for flere europæiske lande end tabel 1. Den kan også omregnes, så den viser procentvise andele. Den omregnede tabel er vedlagt som bilag C1-b.

C1-b viser, at Danmark sammen med Finland har den næsthøjeste andel med høj tillid til FN, og at Danmark har den tredje laveste andel med svag tillid. Der er desuden en næsten dobbelt så stor en andel af danskerne, der har høj tillid til FN, i forhold til hvor stor en andel, der har høj tillid til Europaparlamentet. Der er desuden en under halvt så stor andel, der har lav tillid til FN, i forhold til hvor stor en andel, der har lav tillid til Europaparlamentet... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Tillid i det internationale system | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.