Delopgave C: Syrien og intervention | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 4
 • 1868
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Syrien og intervention | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Syrien og intervention", fra eksamenssættet "Ret og pligt", der blev stillet i Samfundsfag A på stx i maj 2014.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign bilag C1´s, C2´s og C3´s opfattelser af konflikten i Syrien og af en militær intervention i landet. I sammenligningen skal du anvende sikkerhedspolitiske begreber.

3. Diskutér, hvorvidt det er muligt for FN at løse konflikten i Syrien. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik.

Uddrag

I følgende opgave vil jeg sammenligne bilag C1, C2 og C3 ud fra to parametre: 1. Opfattelser af konflikten i Syrien samt 2. Opfattelser af en militær intervention i Syrien. Afslutningsvis vil jeg lave en opsamling som klargør forskelle og ligheder i bilagenes opfattelser.

C1 og C2 har modsatrettede synspunkter både i opfattelser af konflikten i Syrien samt opfattelser af en militær intervention i landet, mens C3 befinder sig imellem de to, eftersom C3 deler opfattelse af konflikten med C2 og omvendt deler opfattelse af militær intervention med C1.

Opfattelser af konflikten i Syrien

I forhold til opfattelse af konflikten i Syrien forholder C1 sig kritisk overfor FN-medlemsstaternes måde at håndtere konflikten. Medlemsstaternes tilgang har haft et for stort fokus på hård magt, fremfor at følge FN's norm om at ”…fred skal skabes med fredelige midler..” (C1). Denne ”fejldiagnosticeret” af konflikten i Syrien har medført, medlemslandene har handlet forkert, hvilket har ført til store civile tab. Her fremhæver C1, at medlemslandene har forsynet 'Syriens Venner' med våben og nægtet at forhandle med Assad. Medlemsstaternes håndtering har ført til optrapning fremfor demokratisering. C1 mener, at medlemsstaterne burde have fokuseret på en diplomatisk konflikthåndtering og tildele FN en større magt i stedet for brug af hård magt...

---

I følgende opgave ønsker jeg med udgangspunkt i bilag C4 at diskutere, hvorvidt det er muligt for FN at løse konflikten i Syrien. Diskussionen tager udgangspunkt i det optimistiske syn på FN, som kommer til udtryk i bilag C4, og vil inddrage sammenligningen af bilag C1, bilag C2 og bilag C3 for at give forskellige perspektiver på FN's muligheder for at løse konflikten i Syrien. Som fremhævet i sammenligningen i opgave C2 ovenfor, er disse bilag forskellige i deres syn på international politik.

I et uddrag fra Politiken 27. september 2013 skriver Jakob Nielsen, at FN fortsat danner rammen om en række storpolitiske forhandlinger. Nielsen fremhæver, at FN er et forum for en lang række af forhandlinger: ”- fra nedrustning og spredning af masseødelæggelsesvåben til fattigdom og nødhjælp”. I forhold til FN's muligheder for at løse konflikten i Syrien påpeger Nielsen, at FN's sikkerhedsråd finpudser en resolution om Syriens kemiske våben, samt forhandler om det iranske atomprogram. Nielsen fremhæver således to konkrete eksempler på FN's comeback i international politik, ikke mindst i forhold til konflikten i Syrien. Nielsens positive syn på FN som en international mægler mellem centrale parter i international politik, er udtryk for et liberalistisk synspunkt. Nielsen ser FN som en organisation med legitimitet til at håndtere konflikter mellem internationale aktører, ved hjælp af mere bløde sikkerhedspolitiske midler, som forhandling og diplomati... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Syrien og intervention | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 18-09-2016
  Meget omfattende og dybdegående opgave med god brug af fagtermer.
 • 12-12-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  Kæmpe hjælp til at udføre opgaven!
 • 19-01-2017
  Rigtig god! Den har alt hvad man skal bruge.