Delopgave C: SF i krise | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 6
  • 2078
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: SF i krise | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af delopgave C "SF i krise" fra eksamenssættet "Rød blok i krise?" fra august 2014. Eksamenssættet blev stillet i Samfundsfag A på STX.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, i hvilket omfang SF's målsætninger (bilag C1) bliver udfordret af materialet i bilag C2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

3. Du er politisk rådgiver for SF´s formand Pia Olsen Dyhr. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan SF kan øge vælgertilslutningen. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende viden om parti- og vælgeradfærd.

Uddrag

Jeg vil i denne opgave undersøge i hvilket omfang SF's målsætninger for at være i regering efter valget i 2011 er udfordrede.

Ifølge bilag C1 havde SF den målsætning at gå i regering, fordi SF dermed kunne være med til at skabe mere lighed i Danmark. Det vil sige, at SF's mål var, at forskellen mellem den højeste indkomst og den laveste indkomst skulle være mindre. SF havde også som mål, at færre skulle være på offentlig forsørgelse og flere i arbejde. SF peger i bilag C1 på, at en halv million danskere er på offentlig forsørger pga. fx sygdom, og at dette ikke er godt hverken for den enkelte eller for samfundet generelt.

Disse to målsætninger er imidlertid udfordret. Først vil jeg ved hjælp af tabel 1 og tabel 2 i bilag C2 undersøge, hvilke udfordringer ude i virkeligheden, der er ved den sidste målsætning, nemlig at få flere danskere væk fra offentlig forsørgelse. Derefter vil jeg vha. figur 1, figur 2 og tabel 3, også fra bilag C2, undersøge de udfordringer, som den første målsætning, at skabe større lighed, møder.

Det første spørgsmål er, om SF's målsætning om at få flere danskere væk fra offentlig forsørgelse er udfordret.

Tabel 1 fra bilag viser det absolutte antal danskere, der er beskæftigede, ledige og udenfor arbejdsstyrken i årene 2008-2012. Dem der er udenfor arbejdsstyrken er i høj grad på offentlig forsørgelse...

---

Kære Pia Olsen Dyhr

Det har været nogle meget turbulente år for SF i regering. Med dit formandskab peger partiet tilbage til sine gamle rødder. SF har traditionelt været parti, der stod for en grøn og socialistisk politik, og din tale til SF's landsmøde understreger netop det. Jeg vil i dette notat først gennemgå det, jeg ser som de centrale elementer i din tale. Bagefter vil jeg give et bud på en strategi, som SF kan anvende for at øge vælgertilslutningen.

I din tale siger du, at du vil arbejde for et stærkt og grønt velfærdssamfund. Det vil sige, at du vil arbejde for en stærk velfærdsstat med en høj omfordeling fra rig til fattig. Udover denne omfordeling mener du, at partiet skal arbejde for at bryde den sociale arv, sådan at alle får “reelt lige muligheder”, som du siger. Dette er klassiske socialistiske tanker.

Samtidig understreger du, at dette velfærdssamfund skal være grønt og bæredygtigt. Det betyder, at samfundet skal gennemføre en grøn omstilling, så forureningen bliver mindre. Du siger også, at meget af arbejdet i bekæmpelse af forurening og klimaforandringer skal ske internationalt. Du understreger, at Danmark har nogle udfordringer i takt med, at globaliseringen vokser. Det drejer sig både om de klimamæssige, som nævnt, men også fx at modarbejde finanskrisen. Dette er også klassiske socialistiske tanker... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: SF i krise | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.