Delopgave C: Grænser for velfærdsstaten | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 9
  • 3706
  • PDF

Opgavehjælp: Delopgave C: Grænser for velfærdsstaten | Samfundsfag A

Her finder du Studienets opgavehjælp til delopgave C, "Grænser for velfærdsstaten", fra eksamenssættet "Grænser", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015. Her finder du hjælp og gode råd til, hvordan du kan gribe spørgsmålene i opgaven an.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg på baggrund af bilag C1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, tabel 3 og tabel 4) og supplerende materiale, i hvilket omfang den danske velfærdsmodel er under forandring. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er politisk rådgiver for socialministeren. Skriv et notat, der sætter socialministeren i stand til at argumentere for, at en øget frivillig indsats vil forbedre velfærden i Danmark. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippene i bilag C2 og C3, og du skal anvende viden om stat, marked og civilt samfund. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Du kan læse mere om velfærdsstaten i vores kompendium om velfærdsstaten.

Uddrag

Tabel 1 viser elever i grundskole (1.-10. klasse) fordelt på skoletype. Du kan se udviklingen fra 2009-2013. Husk at din opgave er at undersøge, hvorvidt velfærdsstaten er under forandring. Hvordan kan man udlede information om velfærdsstatens udvikling på baggrund af tabel 1? Fx kan du overveje forholdet mellem det private og det offentlige (velfærdsstaten). Er der kommet flere elever i privatskoler i perioden 2009-2013?

Hint: Husk altid at overveje, om ændringerne du ser i en tabel også er substantielt interessante. Dvs. hvis ændringerne er på meget få procent, skal du passe på med, at lægge for meget i ændringerne, og skrive at der er sket en kæmpe udvikling.

Tabel 2 viser udviklingen i antallet af private sundhedsforsikringer i perioden 2007-2013. For at lette tolkningen af tabellen kan du udregne indekstal for alle årene, og dermed bedre danne dig et overblik over udviklingen i antallet med private sundhedsforsikringer. Indekstal udregnes ved at fastsætte det første år (2007) til indeks 100. Herefter dividerer man antallet af sundhedsforsikringer for hvert år med antallet i 2007 og ganger med 100 hver gang. Fx:

- 2007 = 100.
- 2013 = 1.853.116/778.710 * 100= 2,379 * 100 = 238.

Man kan ved at omregne til indekstal altså se en markant stigning i antallet af private sundhedsforsikringer. Fra indeks 100 i 2007 til indeks 238 i 2013. Hvilken betydning har det for den danske velfærdsstat, at antallet af private forsikringer er steget...

---

Delopgave C3 er en notatopgave. I dette afsnit af opgavehjælpen vil vi hjælpe dig med:

• At forstå spørgsmålsformuleringen
• At forstå bilagene C2 og C3
• At strukturere og opbygge dit notat,

Spørgsmålsformuleringen lyder:

”Du er politisk rådgiver for socialministeren. Skriv et notat, der sætter socialministeren i stand til at argumentere for, at en øget frivillig indsats vil forbedre velfærden i Danmark. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippene i bilag C2 og C3, og du skal anvende viden om stat, marked og civilt samfund. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale”.

Kravene som opgaveformuleringen stiller til dig er:

1. Du skal skrive et notat, med argumenter for, at en øget frivillig indsats vil forbedre velfærden i Danmark.
2. Dit notat skal tage udgangspunkt i bilagene C2 og C3.
3. Du skal anvende viden om stat, marked og civilt samfund.
Det åbner op for, at der er mange forskellige gode svar på opgaven. Opgavehjælpen vil derfor give dig råd til, hvordan du kan strukturere din besvarelse. Et notat adskiller sig en smule fra en diskussion, men har alligevel en del til fælles med en diskussion. Du skal argumentere sagligt og objektivt for, at frivilligt arbejde vil gavne og forbedre velfærden i Danmark. Det der gør, at notatet adskiller sig fra en diskussion, er det faktum at du skriver til en bestemt person. I dette tilfælde er det socialministeren. Formen på et notat bliver derfor ikke helt ligesom en diskussion. Du skal skrive notatet, som om du skriver til socialministeren, og du skal huske på at din primære opgave er, objektivt og fagligt begrundet, at finde argumenter for at frivilligt arbejde gavner velfærden. Et notat er altså ikke i lige så høj grad en diskussion, hvor du skal... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Grænser for velfærdsstaten | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.