Delopgave C: Global arbejdsdeling | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 4
  • 1909
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Global arbejdsdeling | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af delopgave C, "Global arbejdsdeling", fra eksamenssættet "Arbejde", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2013.

Opgaveformuleringen lød:

C2. Sammenlign de syn på globaliseringens betydning for de økonomiske magtforhold i verden, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om forskellige opfattelser af globalisering.

C3. Du er økonomisk rådgiver for økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV). Skriv et notat, der sætter Margrethe Vestager i stand til at argumentere for, at en yderligere global integration vil gavne dansk økonomi. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4 ("World 3.0 - Pankaj Ghemawat), og du skal anvende viden om international økonomi. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

De fleste økonomer er i dag enige om, at globaliseringen er et faktum, vi ikke kan afvise. Der er dog uenighed om, hvorvidt konsekvenserne heraf er negative eller positive, og dermed hvilken betydning globaliseringen har for de økonomiske magtforhold i verden. Følgende sammenligning tager udgangspunkt i de tre bilags anerkendelse af globaliseringens betydning for de økonomiske magtforhold i verden, men ønsker at fremhæve forskelle og ligheder i, hvor kritisk bilagene ser globaliseringens betydning.

I bilag 1 fremhæver Hækkerup, at globaliseringen medfører en stigende international arbejdsdeling. Eksempelvis betragtes Kina som verdens hovedstad for produktion, Indien som verdens servicecenter og USA og Vesten som hovedstaden for højteknologisk produktion og serviceydelser. Denne globale arbejdsdeling har medført vækstmuligheder for Kina og Indien, som nu kan udnytte de komparative fordele. Situationen er imidlertid mere problematisk for amerikanerne og Vesten, fordi de højtindustrialiserede virksomheder nu må kæmpe hårdere for at bevare markedsandele eller vinde nye. Virksomhederne står ifølge Hækkerup over for et trade-off: ”Out of area or out of business”. Derfor flyttes størstedelen af produktionen til nye producentlande som Kina for at bevare lave produktionsomkostninger og dermed sikre forbrugerne billige varer. Hækkerup indtager således en mere idealistisk liberalistisk tilgang til globaliseringens betydning for de økonomiske magtforhold...

---

Kære Margrethe

Følgende notat tager udgangspunkt i Pankaj Ghemawats argumentation for yderligere global integration jf. hans nye bog ”World 3.0”. Notatet vil fremhæve to af Ghemawats argumenter for yderligere global integration set i relation til Danmarks økonomiske situation såvel som den globale økonomiske udvikling. Efterfølgende stilles argumentationen for yderligere global integration i relation til Radikale Venstres såvel som regeringens vælgere.

Det første argument for yderligere global integration bør bygge på Ghamawats resultater i ”World 3.0”. Ghemawats resultater peger nemlig på, at verden slet ikke er så globaliseret som tidligere antaget. Eksempelvis udgør verdens samlede eksport kun 20% af det globale BNP, hvorfor der tydeligvis er plads til yderligere samhandel.

Dernæst påpeger Ghemawat i ”World 3.0”, at det for de fleste lande er naturligt at lukke verden ude og fokusere indad, når vi føler os truet. Dette er blevet en naturlig refleks hos mange lande, fordi vi ofte har gjort det i historien i tilfælde af krig (bilag C4). Det er derfor også naturligt, at mange danskere stiller sig kritisk over globaliseringen, fordi mange frygter den afhængighed, globaliseringen nødvendigvis medfører. Men en lille åben økonomi som den... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Global arbejdsdeling | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.