Delopgave C: Euroen i overlevelseskamp | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 5
  • 2255
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Euroen i overlevelseskamp | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af Delopgave C, "Euroen i overlevelseskamp", fra eksamenssættet "Revolution og forandring". Eksamenssættet blev stillet i august 2014, i Samfundsfag A på STX.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de opfattelser af euro-krisen, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om økonomisk og politisk integration i EU. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. Skriv et notat, der sætter Kristian Thulesen Dahl i stand til at argumentere for, at
Danmark fortsat ikke skal deltage i euroen. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende viden om dansk EU-politik. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

I denne opgave vil jeg sammenligne de tre forskellige beskrivelser af eurokrisen, som kommer til udtryk i de tre bilag. Jeg vil fokusere på, hvad de enkelte forfattere mener er det grundlæggende problem i EU, og jeg vil fokusere på, hvordan de mener, at disse problemer skal løses. Jeg vil, hvor det er relevant, bruge teorier om europæisk integration i opgaven.

I bilag C1 beskriver Janis Emmanouilidis, hvordan euro-krisen har udviklet sig til at være både en økonomisk krise og nu også en politisk krise. EU har mistet legitimitet, fordi politikerne i EU ikke har formået at løse eurokrisen. Det resulterer i en meget udbredt skepsis i mange landes befolkninger mod at lade EU bestemme mere over de enkelte landes økonomiske politik. I nogle lande er det 75 % af befolkningen, der er imod at give EU mere økonomisk magt, og selv i Tyskland er over halvdelen af befolkningen imod. Ikke kun i befolkningen er der manglende tillid til, at politikerne gør deres arbejder. Emmanouilidis beskriver også, hvordan markederne er skeptiske, og hvordan de enkelte EU-lande ikke har tillid til hinanden.

Emmanouilidis peger altså på, hvordan løsninger på den økonomiske krise pludselig også er et politisk problem. En løsning på eurokrisen kunne fx have været en ekspansiv finanspolitik, men det kræver, at EU kan styre de enkelte landes økonomier meget mere. Det er der imidlertid stor skepsis overfor i medlemslandene, fordi de er skeptiske overfor overstatslig indblanding. Man kan derfor sige, at Emmanouilidis peger på, at mange af EU-landene hellere vil...

---

Kære Kristian Thulesen Dahl

I dette notat vil sætte sig i stand til at argumentere for, at Danmark fortsat ikke skal deltage i euroen. Det vil jeg gøre ved at præsentere nogle argumenter imod, at euroen fungerer og har været til EU's fordel, og nogle argumenter for, at Danmark vil være bedre stillet udenfor euroen.

Bilag C4, som jeg vil tage udgangspunkt i, er en rapport fra Mandag Morgen. Her bliver fremtidsudsigterne for det økonomiske samarbejde i EU præsenteret. Der bliver lagt op til, at der nu skrues op for integrationsprocessen. Første skridt i denne proces er bankunionen. Meningen er, at medlemslandene fremover skal afgive noget af deres selvbestemmelse over deres største banker og i stedet overgive dette til EU. Bankunionen er imidlertid blot første del af de fremtidsplaner for euroen. Den er et led i en proces, der over de kommende år kan føre til skabelsen af en politisk union, der som minimum kommer til at omfatte euro-landene. Præsidenten for EU's ministerråd Van Rompoy siger i rapporten fra Mandag Morgen, at der allerede nu er et arbejde i gang for øget finansiel integration i EU. Konkret vil EU i fremtiden kunne kontrollere rammerne for euro-landenes finanspolitik, budgetter og overordnede økonomiske politik. Han tilføjer, at EU stadig skal arbejde hårdt for den demokratiske legitimitet... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Euroen i overlevelseskamp | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.