Delopgave C: EU som aktør i den globale økonomi | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 6
  • 2484
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: EU som aktør i den globale økonomi | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af Delopgave C, "EU som aktør i den globale økonomi", fra eksamenssættet "Modsætninger i EU". Eksamenssættet blev stillet i maj 2014 i Samfundsfag A på STX. Opgaven var med internetadgang.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad er af materialet i bilag C1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3 og tabel 4) og supplerende materiale kan udledes om EU's rolle i den globale økonomi. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper en bilateral aftale med USA kan have for EU. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag C2), og du skal anvende viden om international økonomi. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

I den følgende besvarelse vil jeg undersøge EU's rolle i den globale økonomi. Jeg vil gennemgå de fire tabeller i bilag C1 en for en for at vurdere, hvad der kan udledes af relevant information. Jeg vil også inddrage supplerende materiale. Afslutningsvist vil jeg opsummere og konkludere på, hvad bilag C1 og det supplerende materiale viser ift. EU's rolle i den globale økonomi.

Tabel 1 viser BNP i løbende priser fra 2005-2012. BNP er målt i mio. dollars. Tabellen viser tal for EU, USA, Kina og verden samlet set. Der er foretaget beregninger, så det er muligt at læse væksten i den globale økonomi over perioden samt EU, USA og Kinas andel af den globale økonomi på baggrund af tabellen. Helt generelt kan man se at den globale økonomi har været i stor vækst over perioden. Fra 2005-2012 er det globale BNP steget med ca. 35,9%. EU's rolle i den globale økonomi, målt på det samlede BNP, er til gengæld blevet mindre. I 2005 udgjorde EU ca. 29,9% af den samlede globale økonomi. I 2007 toppede EU og udgjorde 30,3% af den samlede globale økonomi. Men siden 2008 er EU stagneret og andelen af den globale økonomi har været faldende frem til 2012, hvor EU udgør 23,1%. Altså er EU's andel af den globale økonomi faldet ret markant i perioden. For USA har udviklingen været den samme. I 2005 udgjorde landet 28,3% af den samlede globale økonomi...

---

Denne opgave vil diskutere fordele og ulemper for EU ved en bilateral frihandelsaftale med USA. Opgaven tager udgangspunkt i bilag C2. Først argumenteres der for de fordele der er ved aftalen. Derefter argumenteres for ulemperne. Afslutningsvist vil jeg opsummere.

Besvarelsen tager udgangspunkt i bilag C2, som er et videoklip, der omtaler den frihandelsaftale som USA og EU er ved at indgå. Frihandelsaftalen indebærer, at der vil blive skabt et indre marked, som man allerede ser internt i EU, mellem USA og EU. Aftalen omtales i klippet som den største af sin slags i verden. Det er verdens største og anden største økonomi som aftaler et handelssamarbejde. I klippet omtales det, at begge økonomier ser fordele i aftalen og gerne vil have den på plads snarest muligt. Men der er dog også nogle uoverensstemmelser mellem de to økonomier. Fx inden for fødevare- og miljøområdet, hvor EU-lovgivningen er en del strammere end den amerikanske. Før aftalen kan komme på plads kræver det, at man kan nå til enighed om, hvilke regler, som skal gælde på de områder.

På den ene side kan man argumentere for, at man med frihandel og ingen told vil have udsigt til langt flere og større investeringer på tværs af de to økonomier. Ingen toldbarrierer mellem to så store økonomier vil åbne op for at komparative fordele... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: EU som aktør i den globale økonomi | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
  • 25-09-2016
    mega god :D Den var meget beskrivende og god konklusion