Delopgave C: Dansk Folkeparti | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 4
  • 1953
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Dansk Folkeparti | Samfundsfag A

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Dansk Folkeparti", fra eksamenssættet "Globaliseringens udfordringer", der blev stillet i Samfundsfag A på stx i august 2010.

Opgaveformuleringen lød:

C2. Undersøg, hvad der kendetegner Dansk Folkepartis vælgere. Besvarelsen skal ske på grundlag af materialet i bilag C1. 
C3. Diskutér, i hvor høj grad SF kan blive en udfordring for Dansk Folkepartis fremtidige succes hos vælgerne. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C2.

Uddrag

I følgende opgave vil jeg undersøge, hvad der kendetegner Dansk Folkepartis vælgere. Undersøgelsen vil kigge nærmere på vælgernes uddannelse (tabel 1), erhverv (tabel 2), køn og alder (tabel 3), holdning til globalisering (tabel 4), politiske interesser (tabel 5) samt udviklingen i vælgertilslutningen fra 1999 til 2009 (figur 1). Opgaven afsluttes med en samlet konklusion.
Af tabel 1 ses fordelingen af vælgere, som har henholdsvis en ungdomsuddannelse eller kun grundskole fordelt på partier i 2007. Det ses her, at størstedelen af Dansk Folkepartis vælgere kun har grundskoleuddannelse (88%), dvs. at kun 12% af vælgere har en ungdomsuddannelse. Dansk Folkeparti er det parti, hvor flest vælgere kun har en grundskole, og sammenlignet med gennemsnittet for alle partier (63% kun med grundskole og 37% med en ungdomsuddannelse) er Dansk Folkepartis vælgere altså lavere uddannede end gennemsnittet.
Derfor er det heller ikke overraskende, at andelen af Dansk Folkepartis vælgere, som er ufaglærte arbejdere (32%), er relativ højt i forhold til gennemsnittet (16%), jf. Tabel 2. Tabellen viser partiernes vælgere fordelt på erhverv i procent i 2007. Det ses her, at Dansk Folkeparti er det parti med den største andel af ufaglærte arbejdere som vælgere. Dog er Enhedslisten og Socialdemokraterne også...
---
I følgende opgave ønsker jeg at diskutere, i hvor høj grad Socialistisk Folkeparti kan blive en udfordring for Dansk Folkepartis fremtidige succes hos vælgerne. Diskussionen vil tage udgangspunkt i sammenligningen af de to partier i bilag C2 og efterfølgende diskutere, hvorvidt de to partiers mærkesager og vælgere ligner hinanden, og dermed hvorvidt Socialistisk Folkepart er en udfordring for Dansk Folkepartis vælgertilslutning. Opgaven vil afslutningsvist konkludere på diskussionens centrale pointer.
I bilag C2 fremhæver Kristian Klarskov, Anders Langballe og Anne Mette Svane, at Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er ”hinandens modsætninger og spejlbilleder på samme tid”. Selvom Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti sidder på hver sin fløj i Folketinget deler de altså en række mærkesager og lyder derfor i højere grad som hinanden i den politiske debat. Eksempelvis råber begge partier højt i debatten om islamiske fundamentalister. Begge partier ønsker ligeledes at beskytte de... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Dansk Folkeparti | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.