Delopgave C: Det arabiske forår og demokratiet | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 5
  • 2153
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Det arabiske forår og demokratiet | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af delopgave C, "Det arabiske forår og demokratiet", fra eksamenssættet "Demokratiets udfordringer", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i juni 2012.

Opgaveformuleringen lød:

C2. Sammenlign de opfattelser af demokratiudviklingen i Mellemøsten, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende begreberne hård og blød magt.

C3. Du er udenrigspolitisk rådgiver for udenrigsminister Villy Søvndal (SF). Skriv et notat, der indeholder en fagligt begrundet strategi for den danske udenrigspolitik i forhold til
demokratiudvikling i Mellemøsten. Notatet skal tage udgangspunkt i Tony Blairs synspunkter, som de fremstår i videoklippet (bilag C4), og du skal anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

I nedenstående opgave sammenligner jeg de opfattelser af demokratiudviklingen, som kommer til udtryk i bilagene C1, C3 og C2. Jeg gennemgår bilagene et ad gangen ved først at redegøre for bilagets overordnede opfattelse af demokratiudviklingen. Herefter inddrager jeg hård og blød magt ved at diskutere hvilke opfattelser af de to magttyper, der vises i bilagene.

Når jeg bruger begrebet hård magt mener jeg det at påvirke andre gennem brug af for eksempel krig, økonomi og teknologi. Med blød magt benytter man sig modsat af udbredelse af værdier, kultur og ideologi gennem for eksempel diplomatiet. Slutteligt konkluderer jeg med en kort opsamling på ligheder og forskelle mellem bilagene.

I bilag C1 argumenterer Søren Pind for, at Irak-krigen har været en vigtig faktor i forhold til den revolution, der foregår i Mellemøsten. Søren Pind mener, at demokrati og frihedsrettigheder tidligere ikke har været set som muligt i Mellemøsten, men at Irak-krigen har været med til at ændre dette. Dette skyldes, at krigen har været med til at inspirere befolkningerne i hele Mellemøsten til at kæmpe for demokrati og har gjort Irak til et eksempel på, at det kan fungere med demokratiske valg i Mellemøsten. Søren Pind mener ikke, at man kan påvise en direkte sammenhæng mellem Irak-krigen og kampene for demokrati, men at krigen og den spirende demokratisering i Irak sammen med politisk modning i både Afrika og Mellemøsten og øget adgang til internettet har været en meget vigtig faktor...

---

Kære Villy Søvndal

I nedenstående notat fremsættes forslag til den danske udenrigspolitiske strategi i forhold til den ustabile demokratiske situation i Mellemøsten. Jeg tager udgangspunkt i et interview med den tidligere britiske premierminister Tony Blair.

I bilag C4 redegør Tony Blair for hvad han mener, vestlige lande skal gøre i forhold til den ustabile situation i Mellemøsten. Tony Blair argumenterer for, at situationen stiller krav til vestlige lande i forhold til en aktiv indsats for demokratisering i Mellemøsten. Han mener, at konsekvenserne ved at forholde sig passivt til uroen i Mellemøsten ikke vil føre til en bevaring af status quo, men i stedet kan få alvorlige konsekvenser. Disse konsekvenser vil kunne være en tilbagegang i demokratiseringen sammenlignet med de fremskridt, som blev skabt med Irak-krigen. Konsekvenserne af manglende vestlig indblanding vil være en mere ustabil politisk situation, der vil påvirke resten af verden. Tony Blair er fortaler for hård magt - både i forhold til hans positive syn på Irak-krigen og i forhold til hvordan vestlige lande skal håndtere den nuværende situation i Mellemøsten... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Det arabiske forår og demokratiet | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.