Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 4
 • 1977
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik | Samfundsfag A

Denne delopgave er fra eksamenssættet "Genopretning", der blev stillet på STX i maj 2011.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de opfattelser af USA's rolle i verden, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I besvarelsen skal du inddrage teori om international politik.

3. Diskutér, i hvor høj grad USA har mulighed for at bevare sin status som unipol i det internationale system. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C4.

Uddrag

Denne besvarelse vil sammenligne de forskellige opfattelser af USA's rolle i verden, som kommer til udtryk i bilagene C1, C2 og C3. De tre bilag vil først blive redegjort for en for en. Herefter sammenlignes bilagene, og der afsluttes med en kort opsummerende konklusion.

Bilag C1 er et uddrag fra en tale, afholdt af den amerikanske præsident Barack Obama. I talen rækker Obama ud til den muslimske verden og Mellemøsten. Han vil skabe et nyt forhold mellem USA og verdens muslimer baseret på fælles værdier som retfærdighed, menneskers ligeværd og tolerance. Obama slår fast, at USA ikke vil i krig mod islam, men til gengæld vil slå ned på ekstremister, som er en trussel mod sikkerheden både for USA og den muslimske verden – det er så at sige en fælles fjende. Derfor er USA gået i krig i Afghanistan. Det er af nødvendighed, ikke fordi man er en magtsyg supermagt, som blander sig i Mellemøstens forhold. Når missionen er fuldført forlader USA landet igen. Obama siger ydermere, at han ikke mener at militær magt er den eneste vej frem. USA vil derfor også investere mange penge i...
---
Denne besvarelse vil diskutere, i hvor høj grad USA har mulighed for at bevare sin status som unipol i det internationale system. Besvarelsen vil tage udgangspunkt i bilag C4. Der vil blive afsluttet med en konklusion, hvor diskussionens centrale argumenter vil blive kort opsummeret.

I bilag C4 argumenterer Fareed Zakaria for, at multilateralisme ikke altid er hverken nem eller effektiv. Zakaria peger dog på, at multilateralisme er vigtigt for USA i nutiden. De fleste af de alvorlige problemer og trusler som findes i verden pt. rammer mere end et land, og derfor er samarbejde altså nødvendigt. Terrorisme, finanskrise, klimapolitik er eksempler på problemer, som kræver samlede reaktioner. Zakaria påpeger, at Obama og USA står i en rodet verden, hvor der ingen lette svar er på verdens problemer. Samtidig er der fredeligt. Krig mellem stormagter er nærmest utænkeligt. USA er heller ikke i komplet forfald og ved at blive erstattet af en ny stormagt. Men alligevel er andre lande begyndt at spille stabiliserende roller. Fx Frankrigs præsident Sarkozy, som var med til at løse den russisk-georgiske konflikt. Zakaria mener at dette er positivt og kan bidrage til mere fred i verden. Han mener at det er... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
 • 17-09-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Skide godt, måske lidt for meget bilags analyse og lidt for lidt sammenligning. Men ellers god