Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik | August 2017 | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2515
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik | August 2017 | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Amerikansk udenrigspolitik", fra eksamenssættet "Tryghed", der blev brugt til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2017. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de opfattelser af Obama-periodens udenrigspolitik, der fremgår af bilag
C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om magt og aktører i international politik.

3. Diskutér, hvorvidt Danmark kan have en sikkerhedspolitisk interesse i de nye alliancemuligheder, der omtales i bilag C4. I diskussionen skal du anvende viden om Danmarks handlemuligheder i international politik.

Uddrag

Indledning

I denne opgave ønsker jeg at sammenligne opfattelserne af Obama-periodens udenrigspolitik, sådan som de fremgår i bilag C1, C3 og C3. C1 er et uddrag fra Wall Street Journal, ”Tilbage til amerikansk exceptionalisme” (28.8.2015) skrevet af forhenværende amerikansk vicepræsident Dick Cheney og hans datter Liz Cheney. C2 er et uddrag fra Al Jazeera, ”Obama og USA's exceptionalisme” (3.6.2015), skrevet af journalisten Alastair Sloan. Endeligt er C3 et uddrag fra Politiko.dk, ”Mr. Cool” (6.2.2015), skrevet af journalisten Poul Høi. Jeg vil i sammenligningen anvende viden om magt og aktører, herunder rollen som supermagt, i international politik.

Sammenligning

Udgangspunktet for sammenligningen er, at de tre bilag har meget forskellige opfattelser af Obama-periodens udenrigspolitik. C1 og C2 er meget kritiske - dog af meget forskellige årsager - mens C3 derimod er positiv.

Udgangspunktet i C1 er, at USA er en exceptionel nation, der som følge heraf har et unikt ansvar for at ”opretholde fred og frihed”. For at opnå dette kræves amerikansk ”engagement i verdens begivenheder” samt lederskab. Et sådant lederskab skal bestå af en præsident, der ”værdigt” leder USA videre, og som forstår, at der er behov for et militær, der ikke overgås af nogen. Netop denne opfattelse af USA som exceptionel magt danner udgangspunktet for kritikken af Obama. Kritikken består i, at Obama har svigtet sin opgave, idet han har ”valgt at fravige den 75-årige tradition, der sikrede Amerikas...

---

Indledning

I denne opgave vil jeg diskutere, hvorvidt Danmark kan have en sikkerhedspolitisk interesse i de nye alliancemuligheder, der omtales i bilag C4. Derfor vil jeg først redegøre for, hvad de nye alliancemuligheder består i, som de præsenteres i C4, ”Vesten er blevet en forvirret, ideforladt og modløs militæraktør”, et artikeluddrag fra Ræson nr. 1 2015. Herefter vil jeg diskutere alliancemulighederne i henhold til Danmarks sikkerhedspolitiske interesser. Der er flere aspekter heri og derfor vil diskussionen være opdelt i tre dele, der dog er forbundne. For det første handler sikkerhedspolitisk interesse om indsatsområder. Med dette menes, hvilke indsatser, som Danmark mener bør prioriteres sikkerhedspolitisk. For det andet handler interesse om ressourceforbrug. Med dette menes, at Danmark har begrænsede ressourcer til at føre sikkerhedspolitik, hvorfor man ønsker at prioritere sine ressourcer dér, hvor de giver det største sikkerhedspolitiske resultat. For det tredje handler interesse om muligheden for indflydelse. Med dette menes, at Danmark ved indgåelsen af alliancer ønsker så stor indflydelse som muligt, netop for at kunne sikre sine ønskede indsatsområder og sine ressourcemæssige prioriteter. Min diskussion vil være bygget op omkring disse tre parametre, og jeg vil løbende anvende viden om Danmarks handlemuligheder i international politik.

De nye alliancemuligheder

Udgangspunktet i C4 er, at Vesten har svært ved at finde sin ”sikkerhedspolitiske fortælling”. På den ene side ønskes ikke en alt for aggressiv demokratipromovering, men samtidig vides det heller ikke, hvordan Vesten kan leve op til FN's ideer om fred og demokrati i verdens brændpunkter... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik | August 2017 | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.