Delopgave B: USA's økonomiske udvikling | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 5
 • 2072
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: USA's økonomiske udvikling | Samfundsfag A

Her er en besvarelse af Delopgave B: USA's økonomiske udvikling fra eksamenssættet "USA", der blev stillet i maj 2013 i Samfundsfag A på STX.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, tabel 1, figur 2 og figur3) og supplerende materiale kan udledes om udviklingen i USA´s økonomi. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er økonomisk rådgiver for USA´s præsident Barack Obama (Demokraterne). Skriv et notat, som indeholder fagligt begrundede forslag til økonomisk politik, der kan genoprette den amerikanske økonomi. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B2, og du skal anvende økonomisk teori. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

I denne opgave vil jeg undersøge udviklingen i USA's økonomi i årene mellem 2006 og 2012. Det vil jeg gøre ved hjælp af data for bl.a. udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP), den offentlige gæld, betalingsbalancen og balancen på de offentlige budgetter. Derudover vil jeg inddrage data om arbejdsløsheden i USA.

Figur 1 viser den årlige vækst i bruttonationalproduktet (BNP) for USA i årene 2006 til 2012. Man ser meget tydeligt finanskrisens og den efterfølgende økonomiske krises indtræden i løbet af 2007. Allerede her begyndte væksten i den amerikanske økonomi at blive mindre, og i 2008 og 2009 var USA i en decideret recession, dvs. væksten var negativ. I 2009 faldt bruttonationalproduktet med knap 3,5 %. Efter 2009 viser tallene en betydelig forbedring af den amerikanske økonomi. I 2010 steg BNP med 3 %, mens stigningen i 2011 var lige under 2 %.

Udviklingen i arbejdsløsheden understøtter dette mønster. Fra starten af 2008 til slutningen af 2009 stiger arbejdsløsheden i USA fra 5 % til hele 10 %. Det vil sige, at på under to år er arbejdsløsheden fordoblet. I slutningen af 2012 var arbejdsløsheden faldet til 8 % . Det vil sige, at økonomien faktisk blev forbedret efter 2009 og frem til 2012.

En af grundene til, at økonomien forbedrede sig så hurtigt kan skyldes...

---

Til Barack Obama

I dette notat vil jeg give dig forslag til, hvilken økonomisk politik du kan føre for at genoprette den amerikanske økonomi. Jeg vil tage udgangspunkt i et oplæg holdt af den danske debattør og økonom Jørgen Ørstrøm Møller.

Ørstrøm Møller foretager en analyse af den amerikanske statsgæld og sammenligner den med den samlede gæld i eurozonen og i Grækenland. Han giver svar på to spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvor stor en finanspolitisk stramning, der skal til, for at USA stabiliserer den føderale gæld i forhold til BNP i 2015. I følge Ørstrøm Møller vil det kræve en kontraktiv finanspolitik på 2,3 %. Til sammenligning til det kræve blot en kontraktiv finanspolitik på 0,9 % i eurozonen og 1,3 % i Grækenland for at stabilisere den føderale gæld.

Det andet spørgsmål er, hvad der skal til for at USA kan nedbringe den offentlige gæld til blot at udgøre 60 % af BNP i 2020. Dette kræver en finanspolitisk stramning på 2,8 % i USA. I eurozonen kræver det blot 1,4 %, mens det i Grækenland kræver en stramning på 3,0 % for at gøre det samme.

Analysen i delopgave B2 viste nogle meget markante problemer for den amerikanske økonomi. BNP har... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: USA's økonomiske udvikling | Samfundsfag A

[4]
Bedømmelser
 • 24-02-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  rigtig fin opgave, med gode besvarelser
 • 23-11-2016
  Rigtig god opgave til inspiration
 • 02-06-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Virkelig flot opgave :)
 • 05-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  det er en flot opgave