Delopgave B: Staten og markedsøkonomien | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 5
 • 2222
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Staten og markedsøkonomien | Samfundsfag A

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "Staten og markedsøkonomien", fra eksamenssættet "Stat eller privat", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i august 2015. Denne eksempelbesvarelse vil give dig god inspiration til din egen besvarelse af delopgave B.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 kan udledes om den danske offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.
3. Diskutér, hvilken rolle staten spiller for økonomisk vækst. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2, og du skal anvende økonomisk teori.

Uddrag

I følgende opgave vil jeg undersøge den danske offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien på baggrund af bilag B1. Opgaven vil først undersøge sammenhængen mellem den offentlige sektors samlede udgifter og realøkonomisk vækst (figur 2), herefter vil jeg se på det offentlige forbrug (tabel 2), hvilket leder mig videre til en undersøgelse af antallet af offentlige beskæftigede (tabel1), derefter belyses det gennemsnitlige skattetryk (tabel 3) og der afsluttes med en undersøgelse af den statslige regulering af markedet (figur 1). Afslutningsvis vil der være en samlet konklusion.

Figur 2 viser en negativ sammenhæng mellem den offentlige sektors samlede udgifter og realøkonomisk vækst i BNP, i henholdsvis 2002-2007 samt 2008-2013. Formlen y=-0,24x+13,78, for perioden 2002 til 2007, betyder, at når den offentlige sektors udgifter i procent af BNP stiger med 1% falder den realøkonomiske vækst med 0,24%. Figuren viser således, at en stor offentlig sektor har negative konsekvenser for den økonomiske vækst. Undersøgelsen for denne periode har en R2 på 0,54, hvilket betyder, at 54% af variationen i realøkonomisk vækst kan forklares på baggrund af den offentlige sektors samlede udgifter. Det tyder altså på, at den offentlige sektor har en negativ effekt på samfundsøkonomien. Billedet ændrer sig for perioden 2008-2013, hvor R2 er faldet til 0,12. Det vil sige, at kun 12% af variationen i realøkonomisk vækst kan forklares med den offentlige sektors samlede udgifter i denne periode...
---
Jeg ønsker i følgende opgave at diskutere, hvilken rolle staten spiller for økonomisk vækst. Diskussionen vil tage udgangspunkt i Fareed Zakarias synspunkter om statens positive rolle i forhold til økonomisk vækst, jf. bilag B2 og efterfølgende argumentere imod dette på baggrund af neoliberal økonomisk teori. Opgaven vil afslutningsvist samle op på diskussionens centrale argumenter i en samlet konklusion.

Fareed Zakaria, journalist på American Daily, mener, at USA halter efter i den økonomiske udvikling på længere sigt, fordi staten ikke formår at styrke den kommende arbejdsstyrke gennem uddannelse såvel som give støtte til virksomhedernes innovation og udviklingsmuligheder og dermed sikre USA's konkurrenceevne (bilag B2). Modsat ser det ud i Tyskland, hvor staten spiller en aktiv rolle i forhold til at sikre den økonomiske vækst, jf. Zakaria. ”Det står 100 procent klart, at staten spiller en helt central rolle som vækstdynamo på langt sigt”. Zakaria peger derfor på den tyske stats involvering i økonomien som en rollemodel, der formår at involvere sig på vigtige vækstparametre som... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Staten og markedsøkonomien | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 25-05-2016
  Rigtig god at bruge til kommende eksamener eller lignende opgaver om emnet
 • 12-10-2016
  Rigtig god og fyldstgørende opgave.
 • 01-05-2016
  Virkelig god inspiration!