Delopgave B: Regeringsmagten og udenrigspolitikken | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 5
 • 2188
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Regeringsmagten og udenrigspolitikken | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af Delopgave B, "Regeringsmagten og udenrigspolitikken", fra eksamenssættet "Regeringsmagten", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015.

Opgaveformuleringen lød:

B2. Sammenlign de synspunkter på Danmarks deltagelse i bekæmpelsen af Islamisk Stat, der kommer til udtryk i bilag B1, B2, B3.
Anvend viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik.

B3. Du er politisk rådgiver for udenrigsministeren. Skriv et notat, der sætter udenrigsministeren i stand til at argumentere for en strategi, der på kort og på lang sigt kan sikre Danmark imod nogle af de trusler, der kommer til udtryk i bilag B4, og du skal anvende viden om dansk udenrigspolitik.

Uddrag

I følgende opgave ønsker jeg at sammenligne synspunkter på Danmarks deltagelse i bekæmpelsen af Islamisk Stat (IS), på baggrund af bilagene B1, B2 og B3. Indledningsvist vil pointerne fra hvert bilag gennemgås, hvorefter de forskellige synspunkter sammenlignes vha. begreber om magtanvendelse og suverænitet. Opgaven afsluttes med at konkludere på de centrale synspunkter.

I bilag B1 fremlægger Anders Legarth Schmidt regeringens beslutningsforslag om dansk militær deltagelse i kampen mod IS. Regeringen ønsker at indsætte danske bombefly i kampen mod IS, fordi man mener, at ”terrorgruppen [er] i stand til at lave store længerevarende militære angreb”. Dette skyldes, ifølge regeringen, de mange ressourcer IS har sikret sig gennem salg af olie på det sorte marked samt rekruttering af individer, som ønsker at kæmpe i hellig krig for Allah. Det er derfor vigtigt, ifølge regeringen, at sikre lokalbefolkningen mod IS, og dette skal gøres ved hård magtanvendelse.

Modsat regeringen stiller Enhedslisten sig kritisk over for indsættelsen af bombefly i kampen mod IS, jf. bilag B2. Ifølge Nikolaj Villumsen, forsvarsordfører for Enhedslisten, vil bombekampagnen styrke IS mere end det vil skade...
---
Kære Martin Lidegaard.

Som ministeren selv fremhæver i bilag B4, står det internationale samfund, og dermed Danmark, over for en række trusler, som skal tages alvorligt i forhold til Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Ministeren fremhæver Ruslands aggressive adfærd i Ukraine såvel som terrorgruppen IS' voldelige handlinger i Mellemøsten som nogle af de vigtigste. Ministeren fremhæver dog også pirateri, cyberangreb og klimaproblemerne, som nogle af de trusler Danmark står over for. Jeg vil derfor foreslå ministeren, at den danske udenrigspolitik bør fokusere på de internationale overstatslige institutioner, som NATO, FN m.fl. Disse institutioner er afgørende for at sikre international stabilitet og dermed Danmarks sikkerhed. I følgende notat, vil der blive fremlagt argumenter for, hvorfor en sådan strategi sikrer Danmark imod de førnævnte trusler, på lang såvel som kort sigt. Notatet vil afslutningsvist opsummere disse... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Regeringsmagten og udenrigspolitikken | Samfundsfag A

[5]
Bedømmelser
 • 12-04-2016
  Givet af Studerende på 5. år
  Fremragende sammenligning, og opgaven satte virkeligt mig i gang med min skrivning. God inspiration, og ikke de store mangler! Super arbejde!
 • 28-10-2016
  Gode begrundelser for, hvorfor netop man bør søge det overstatslige samarbejde!
 • 06-03-2017
  rigtig rigtig fin opgave :D
 • 30-10-2016
  Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!