Delopgave B: Økonomi og tillid | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2247
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Økonomi og tillid | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "Økonomi og tillid", fra eksamenssættet "Tillid", som blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2016. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de synspunkter på sammenhængen mellem tillid og økonomisk vækst, somkommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om stat, marked og civilt samfund.

3. Diskutér, i hvilken udstrækning sort arbejde er en trussel mod den danske velfærdsstat. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende viden om makroøkonomiske sammenhænge. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

I denne besvarelse vil jeg sammenligne de tre bilags syn på sammenhængen mellem tillid og økonomisk vækst. Jeg vil først klargøre hvilke forståelser af tillid, der er på spil i de tre bilag. Derefter vil jeg sammenligne de tre bilags syn på sammenhængen mellem tillid og økonomisk vækst samt tillidens forudsætninger. Endelig vil anvende Anthony Giddens til at sætte bilagenes synspunkter i en sociologisk forståelsesramme.

Forskellige aspekter af tillid

Der virker til at være forskellige aspekter af tillidsbegrebet på spil i de tre bilag.
I B1 skrives der om forbrugernes ”tillid til fremtiden”, hvilket i konteksten virker til at dække over forbrugernes tillid til, at fremtiden vil byde på privatøkonomisk fremgang. Det vil jeg betegne som privatøkonomisk tillid.

I B3 skrives der om danskernes tillid til andre danskere, som de ikke kender i forvejen. Det kan vi betegne som generel tillid. Der skrives også om tilliden til politikerne, som kan betegnes som et aspekt af institutionel tillid.

Det er mere uklart hvilke former for tillid, der er på spil i B2. Når der skrives om, at de nordiske lande i særlig grad har skabt tillid, så er det i konteksten af, at landene internationalt er blevet rost for deres styring af de offentlige finanser. Der er derfor sandsynligvis tale om tillid til, at de nordiske lande fører ansvarlige finanspolitikker. Det kan vi betegne som økonomisk tillid. Når der derimod skrives om, at det ikke er muligt at kopiere den nordiske model, fordi tillid er dens vigtigste egenskab, så henviser det sandsynligvis til danskernes tillid til hinanden. Der henvises sandsynligvis til den generelle tillid, idet den har stor betydning for den økonomiske udvikling.

Sammenhængen mellem tillid og økonomisk vækst og tillidens forudsætninger

Ifølge B3 fremmer generel tillid den økonomiske vækst ved at fungere som ”bagvedliggende smøremiddel” i økonomien. Det dækker sandsynligvis over, at tillid sænker omkostningerne ved transaktioner, fordi de udvekslende parter bruger færre ressourcer på at sikre sig mod, at den anden part snyder dem.

Ifølge B3 er tilliden desuden et vigtigt element i Danmarks muligheder for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det gælder i særlig grad, fordi Danmark har et højt skattetryk og derfor ikke kan konkurrere om den højt kvalificerede arbejdskraft ved hjælp af økonomiske incitamenter. Der er en sammenhæng mellem skattetryk og tillid, idet skattetrykket er med til at skabe en høj grad af lighed, som er med til at skabe en høj grad af tillid... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Økonomi og tillid | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.