Delopgave B: Ny kold krig? | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 8
  • 2726
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Ny kold krig? | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "Ny Kold krig?", fra eksamenssættet "Dem og os", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 22. maj 2017. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de opfattelser af Vestens forhold til Rusland, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik og viden om sikkerhedstrusler i international politik.

3. Du er politisk rådgiver for NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Skriv et notat
til Jens Stoltenberg, der sætter ham i stand til at tilrettelægge NATO's strategi overfor
Rusland på kort og lang sigt. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende viden om magt og sikkerhed i international politik. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

Indledning

I bilag B1, B2 og B3 ses forskellige opfattelser af forholdet mellem Vesten og Rusland. I følgende opgave vil jeg sammenligne disse opfattelser. Først vil jeg sammenligne opfattelserne af, hvorvidt der hersker en grundlæggende konflikt mellem Vesten og Rusland, og dernæst de forskellige opfattelser af, hvordan Vestens forhold til Rusland vil udvikle sig.

Konflikt mellem Rusland og Vesten?

Det første parameter, jeg vil sammenligne opfattelserne i bilagene ud fra, er, i hvilken grad der hersker en konflikt mellem Vesten og Rusland.
I denne sammenhæng er det oplagt at tage udgangspunkt i bilag B1. Ifølge Splidsboel står vi overfor ”en tilbagevenden til den kolde krig”. Der hersker altså en stærk konflikt mellem Vesten og Rusland, og ifølge Splidsboel har denne konflikt grundlæggende de samme elementer som under den kolde krig. Ifølge Splidsboel hersker der således både en idémæssig og militær konflikt. Splidsboels tankegang kan forstås som realistisk, eftersom der lægges vægt på, at Vesten og Rusland konkurrerer gennem militær oprustning, og at det internationale system er præget af konflikt. Dette kommer til udtryk i, at Ruslands adfærd forstås som offensiv og aggressiv og dermed som en sikkerhedstrussel. Hermed benyttes et snævert sikkerhedsbegreb, fordi der kun lægges vægt på Ruslands militære magt som en trussel...

---

Til generalsekretær Jens Stoltenberg

Indledning

Jeg vil i det følgende notat sætte dig i stand til at forberede NATO's strategi overfor Rusland på kort og lang sigt. Som det kommer til udtryk i bilag B4, er der mange eksempler på, at Rusland agerer mere offensivt overfor Vesten, og særligt overfor de østeuropæiske lande der grænser op til Rusland. I det følgende vil jeg komme med forslag til, hvordan NATO kan håndtere dette. Først vil jeg præsentere, hvordan man overordnet kan anskue Ruslands ageren. Dernæst vil jeg præsentere et bud på en kortsigtet strategi overfor Rusland, der lægger vægt på en militær balancering af Ruslands trusler, og dernæst en langsigtet strategi, der betoner, at NATO også bør lægge vægt på dialogen.

Ruslands adfærd

Før jeg beskriver anbefalinger på kort og lang sigt, vil jeg kort beskrive, hvordan man kan forstå Ruslands udenrigspolitiske adfærd de senere år. For det første kan man i høj grad beskrive Ruslands adfærd som aggressiv og offensiv. Ud fra bilag B4 kan vi således konstatere, at Rusland i flere omgange har vist truende adfærd overfor særligt østeuropæiske lande; både ved at bidrage til at destabilisere situationen i Ukraine og Georgien og ved at true baltiske lande. For det andet kan man anskue Rusland som værende en opstigende stormagt; i hvert fald rent militært. Dette kan underbygges af beregninger foretaget med udgangspunkt tabel 2 i opgave 1b, der viser, at russernes militærudgifter i procentvis andel af NATO's militærudgifter er steget fra 6,4 % i 2010, til 11,9 % i 2015. Dette indikerer altså, at russerne har oprustet markant rent militært i forhold til NATO-landene. Udviklingen præsenteres nedenfor i figur B1... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Ny kold krig? | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.