Delopgave B: Indvandrere på det danske arbejdsmarked | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 7
  • 3005
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Indvandrere på det danske arbejdsmarked | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "Indvandrere på det danske arbejdsmarked", fra eksamenssættet "Indvandrere", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. maj 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, figur 1, figur 2 og tabel 2) og supplerende materiale kan udledes om indvandreres tilknytning til det danske arbejdsmarked og deres betydning for dansk økonomi. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Det Radikale Venstres formand Morten Østergaard. Skriv et notat, der sætter Morten Østergaard i stand til at argumentere imod Dansk Folkepartis forslag på flygtninge- og indvandrerområdet. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag B2), og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge og politisk meningsdannelse. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

Tabel 1 viser antal beskæftigede indvandrere fra vestlige lande, indvandrere fra ikke-vestlige lande og personer af dansk oprindelse fordelt på selvstændige og lønmodtagere. I nedenstående tabel har jeg beregnet hvor stor en andel af de beskæftigede i hver af de tre grupper, der er henholdsvis selvstændige og lønmodtagere:

Det fremgår af tabellen, at indvandrere fra ikke-vestlige lande skiller sig ud fra de to andre grupper ved i højere grad at være tilknyttet arbejdsmarkedet som selvstændige.

Figur 1 viser gennemsnitlig løn for hver af de tre ovenstående grupper opdelt efter arbejdsfunktion. Det fremgår, at vestlige indvandrere tjener mere end personer af dansk oprindelse, hvis de arbejder som ledere eller på et højt eller mellemhøjt kvalifikationsniveau. Forskellen er mest markant ved ledelsesarbejde. Indenfor alle andre arbejdsfunktioner tjener personer af dansk oprindelse mest. Bortset fra proces- og maskinoperatørarbejde og håndværkspræget arbejde tjener ikke-vestlige indvandrere mindre end begge de andre to grupper . Igen er forskellen mest markant ved ledelsesarbejde. Baseret på disse informationer er det uklart, om det er personer af dansk oprindelse eller vestlige indvandrere, der betaler mest i skat. Det virker dog overvejende sandsynligt, at ikke-vestlige indvandrere betaler mindre i skat end de andre to grupper. Det forstærkes af, at ikke vestlige indvandrere ifølge publikationen ”Indvandrere i Danmark 2016” har klart den laveste beskæftigelsesfrekvens af de tre grupper . Det fremgår desuden af publikationen, at også indvandrere fra vestlige lande har en noget lavere beskæftigelsesfrekvens end personer af dansk oprindelse.

Tabel 2 viser en prognose for hvordan, henholdsvis personer af dansk oprindelse, vestlige indvandrere, vestlige efterkommere, ikke-vestlige indvandrere og ikke-vestlige efterkommere vil bidrage til dansk økonomi i 2050. Det fremgår, at vestlige indvandrere og ikke-vestlige efterkommere forventes at yde et positivt nettobidrag til det offentlige, mens de andre tre gruppers nettobidrag forventes at være negative. For at undersøge hvad det skyldes, har jeg nedenfor omformet tabellen, så den viser indtægter og udgifter i hver kategori for én procent af befolkningen, der har en given oprindelse... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Indvandrere på det danske arbejdsmarked | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.