Delopgave B: EU og den økonomiske krise | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 4
  • 1999
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: EU og den økonomiske krise | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "EU og den økonomiske krise", fra eksamenssættet "Center-periferi", der blev stillet i Samfundsfag A på stx i august 2011.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 kan udledes om omfanget af den økonomiske krise i EU.
3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at gennemføre besparelser i de offentlige udgifter i EU-landene. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag B2.

Uddrag

I følgende opgave ønsker jeg at undersøge omfanget af den økonomiske krise i EU, på baggrund af bilag B1. Opgaven gennemgår henholdsvis udviklingen i vækstrater (Tabel 1), saldoen på de offentlige finanser (Tabel 2), udviklingen i arbejdsløshed (Tabel 3), betalingsbalancen (Tabel 4) samt landenes offentlige gæld (Figur 1). Opgaven afsluttes med en samlet konklusion.

Tabel 1 viser den årlige procentvise realvækst i BNP i ti EU-lande fra 2007 til 2010. Det ses her, at alle lande rammes af den økonomiske krise, som rammer i 2007/2008. Alle lande, undtagen Polen, har i 2009 negativ realvækst og de fleste har relativt høje negative vækstrater. Tabellen tyder altså på at krisen har effekt på tværs af hele EU. Særligt Grækenlands, Spaniens og Irlands vækstrater presses af krisen. Grækenland går fra en realvækst på 4,3% i 2007 til -2,3% i 2009, Spaniens falder fra 3,6% til -3,7%, mens Irlands realvækst falder fra 5,6% til hele -7,6%. Til gengæld viser prognosen for 2010, at næsten alle lande formår at skabe positive vækstrater og dermed kæmpe sig ud af krisen igen. Kun Irland, Grækenland og Spaniens vækstrater er så hårdt ramt, at de forventes at forblive negative i 2010 (henholdsvis -0,3%, -3,9% og -0,2%).

I Tabel 2 ses den offentlige saldo for de samme ti EU-lande fra 2007 til 2010. Af tabellen ses det, at de offentlige saldoer i alle landene forværres fra 2007 til 2009. De ti EU-lande oplever altså alle...
---
Jeg ønsker i følgende opgave at diskutere, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med at gennemføre besparelser i de offentlige udgifter i EU-landene. Diskussionen vil tage udgangspunkt i argumenterne i bilag B2 og efterfølgende fremhæve centrale fordele og ulemper ved sådanne besparelser. Opgaven afsluttes med en konklusion.

I bilag B2 fremhæver Jesper Kongstad, at reglerne i EU's vækst- og stabilitetspagt ikke bliver taget seriøst af medlemslandene, som har underskrevet aftalen. Ifølge Kongstad, finder EU-politikerne det derfor nødvendigt, at indføre nye sanktionsmuligheder, som skal give medlemslandene incitament til at overholde pagtens regler og dermed sikre økonomisk stabilitet i EU. Kun ved at overholde reglerne kan disse lande nemlig genvinde tillid hos investorerne, hvilket er nødvendigt for at mindske risikoen for kriser i finanssektoren. Den økonomiske krise har presset politikerne i EU, fordi der skal træffes beslutninger, som er upopulære hos vælgerne. Mange lande står over for en... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: EU og den økonomiske krise | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.