Delopgave A: Unges politiske holdninger | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 4
  • 1942
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Unges politiske holdninger | Samfundsfag A

Her finder du en besvarelse af delopgave A, "Unges politiske holdninger", fra eksamenssættet "Ungdom", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i august 2015.

Opgaveformuleringen lød:

A1: Undersøg, i hvor høj grad unges politiske holdninger adskiller sig fra resten af befolkningens. Besvarelsen skal ske på grundlag af bilag A1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 og tabel 5) og supplerende materiale. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

A2: Diskuter, i hvor høj grad det er muligt for SF at tiltrække unge vælgere. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende viden om parti- og vælgeradfærd. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

Denne besvarelse vil undersøge, i hvor høj grad unges politiske holdninger adskiller sig fra resten af befolkningens. Dette vil blive undersøgt på baggrund af fem tabeller i bilag A1 samt supplerende materiale. Der afsluttes med en konklusion.

I tabel 1 bliver partivalg blandt 16-25 årige i 2011 sammenholdt med valgresultaterne ved folketingsvalget samme år. På den måde bliver det klart, om de unge adskiller sig fra resten af befolkningen, når det helt overordnet kommer til valg af politisk parti. Tabellen viser ret tydeligt, at de unges holdninger til partivalg i høj grad adskiller sig fra resten af befolkningens. Ved folketingsvalget 2011 blev Socialdemokratiet fx det næststørste parti med 24,8% af stemmerne. Men stod det til de unge, skulle partiet kun have haft 11,6%. Venstre er det største parti blandt de unge med 21,6% af stemmerne, men det er stadig en lavere andel end de 26,7% de fik til folketingsvalget. Dansk Folkeparti får også langt mindre støtte hos de unge end generelt til folketingsvalget (6,7% mod 12,3%). Det kan skyldes at de unge, som ofte bor i større byer, er en...
---
Denne besvarelse vil diskutere, i hvor høj grad det er muligt for SF at tiltrække unge vælgere. Diskussionen vil tage udgangspunkt i bilag A2. Diskussionen vil både kigge på SF's politiske indflydelse, samt deres position på det politiske spektrum. Der afsluttes med en konklusion, hvor de centrale pointer fra diskussionen opsummeres.

I bilag A2 kan man læse, at SF taber store dele af deres unge vælgere til Socialdemokratiet og De Radikale. Ca. hver femte vælger under 30, som i 2011 stemte SF vil til et kommende valg stemme Socialdemokratiet eller De Radikale. De unge SF-vælgere forlader altså partiet, og søger til højre på det politiske spektrum. Hans Engell mener de unges vælgerflugt er enkel at forstå: ”De vælgere, der nu forsvinder fra SF, er dem, som blev tiltrukket af 'Projekt Søvndal' (..) Når det projekt er nødlidende (..) søger de unge mod midten og ikke Enhedslisten, fordi de var tiltalt af et parti med indflydelse” (bilag A2).

Man kan på den ene side argumentere for, at SF er i store problemer ift. at tiltrække unge vælgere. Partiet er kommet uden for regeringen, hvilket ifølge bilag A2 ikke er tiltrækkende for de unge, fordi det giver et billede af mangel på indflydelse. Især måden, hvorpå SF forlod regeringen (de blev overtrumfet af Socialdemokratiet og De Radikale ved salget af DONG), har givet dem et dårligt image, kan man... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Unges politiske holdninger | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.