Delopgave A: Stærke og svage stater | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 10
 • 3547
 • PDF

Noter: Delopgave A: Stærke og svage stater | Samfundsfag A

Her finder du Studienets noter til delopgave A, "Stærke og svage stater", fra opgavesættet "Magt", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015.

Noterne giver dig inspiration til, hvordan du kan gribe opgaverne an samt hvordan du kan strukturere din besvarelse.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3) og supplerende materiale kan udledes om de udvalgte landes styrker og svagheder. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, hvordan Danmark skal håndtere truslen fra Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag A2), og du skal anvende viden om hård og blød magt. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Indhold

Introduktion 1
Delopgave A2: Undersøgelse. 2
Opbygning af en undersøgelse. 3
Indledning 4
Tabel 1 - BNP pr. indbygger 4
Tabel 2 - Statslegitimitet 5
Tabel 3 - Militære udgifter 5
Figur 1 - Terroristangreb 5
Supplerende materiale 5
Konklusion 6
Delopgave A3: Diskussion 7
Sådan anvender du viden om hård og blød magt 7
Sådan diskuterer du - forslag til opbygning 8
Indledning 8
Gennemgang af bilag A2 8
Forslag til, hvordan Danmark håndterer IS 9
Konklusion 10

Uddrag

I dette afsnit vil Studienet give dig tips til:

• Hvordan du skal forstå spørgsmålsformuleringen.
• Hvordan du kan opbygge din undersøgelse.
• Hvordan du kan fortolke bilagene.
• Hvordan du finder supplerende materiale.

Delopgave A2 er en undersøgelse, hvor du skal gennemgå nogle bilag for at få svar på et spørgsmål. Spørgsmålsformuleringen lyder: “Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3) og supplerende materiale kan udledes om de udvalgte landes styrker og svagheder. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.”

Spørgsmålet stiller en del krav til dig.

1. Du skal gennemgå alle bilagene.
2. Du skal bruge supplerende materiale.
3. Du skal skrive om de udvalgte landes styrker og svagheder.
4. Du skal udføre beregninger.

Det er værd at lægge mærke til, at det er et krav, at du skriver om alle landene, og at du skriver om både deres styrker og svagheder.

Der er enorme mængder information, hvad gør jeg? Der er mange bilag i opgaven, og de indeholder meget information. Du skal ikke skrive alt ned, men aktivt vælge de informationer, som du synes er vigtige for din besvarelse og for at svare på opgaveformuleringen. Fordi der er mange bilag med meget information og mange lande, kan din besvarelse godt vokse sig meget stor. En måde at undgå det på, er fx ved at gruppere lande, der minder om hinanden sammen. For eksempel minder USA og Danmark meget om hinanden, mens Pakistan, Afghanistan og Indien også gør... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Stærke og svage stater | Samfundsfag A

[4]
Bedømmelser
 • 21-02-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Der står ikke noget om hvilken teorier der ville være smart at tage fat... Der står kun, om allerede åbenlyse ting
 • 03-04-2017
  Giver ikke tiltstrækkelig nok hjælp. Er lidt for overordnet.
 • 19-06-2016
  Perferkt forberedelse til eksamen :)
 • 09-03-2016
  -------------------------------