Delopgave A: Skat og arbejde | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 4
  • 1995
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Skat og arbejde | Samfundsfag A

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, "Skat og arbejde" fra eksamenssættet "Arbejde", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2013. Brug vores eksempelbesvarelse som inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringen lød:

A2. Undersøg, i hvor høj grad Dansk Erhvervs opfattelse af forholdet mellem skat og arbejde (bilag A1) understøttes af materialet i bilag A2 (figur 1, figur 2, tabel 1, tabel 2) og supplerende materiale. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

A3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at benytte skattelettelser til at øge beskæftigelsen. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A3 ("Pernille Skipper vs Simon Emil Ammitzboell - Lavere skat"), og du skal anvende viden om politiske ideologier. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

Denne besvarelse vil undersøge, i hvor høj grad Dansk Erhvervs opfattelse af forholdet mellem skat og arbejde kan understøttes af empirisk materiale fra bilag A2. Der vil også blive inddraget supplerende materiale i vurderingen. Opgaven vil først redegøre for Dansk Erhvervs opfattelse. Herefter gennemgås bilagene en for en, og det supplerende materiale inddrages i den forbindelse. Der afsluttes med en konklusion.

I bilag A1 argumenterer Dansk Erhverv for, at lavere skat vil give mere arbejdslyst. Dansk Erhverv peger altså på, at der er en sammenhæng mellem skatteniveau og arbejde. Ifølge Dansk Erhverv vil en reduktion af indkomstskatten have følgende effekter: Der vil komme flere i beskæftigelse fordi det bedre kan betale sig at arbejde. Der vil også komme mere flid og en bedre arbejdsindsats. Folk vil arbejde mere og længere fordi de kan tjene mere...
---
Denne besvarelse vil diskutere, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at benytte skattelettelser, til at øge beskæftigelsen. Diskussionen vil tage udgangspunkt i en debat mellem Enhedslistens Pernille Skipper og Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll. Der afsluttes med en konklusion, hvor diskussionens centrale argumenter vil blive opsummeret.

I bilag A3 diskuterer Pernille Skipper (Ø) og Simon Emil Ammitzbøll (LA), hvorvidt en skattelettelse og en deraf følgende langsommere lønudvikling, kan forbedre den danske konkurrenceevne. Med en langsommere lønudvikling, kan Danmark nemlig konkurrere bedre med andre lande på lønnen. Og dermed også på priserne, fordi de danske virksomheder får bedre konkurrencevilkår, når lønnen i Danmark ligner lønnen i andre europæiske lande. De diskuterer yderligere, om det er det ønskeligt at forbedre konkurrenceevnen på den måde? Liberal Alliance mener at vi skal sænke skatten for dermed at øge beskæftigelsen og forbedre konkurrenceevnen. Det vil betyde at væksten i det danske samfund øges. Og det er vigtigt, for ifølge Liberal Alliance, er Danmark blevet relativt fattigere. Enhedslisten ser dog store ulemper ved at sænke skatten og forbedre konkurrenceevnen. Hvis vi skal konkurrere med fx Tyskland på skat og lønninger, risikerer vi ifølge Enhedslisten at få... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Skat og arbejde | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.