Delopgave A: Ny skolereform | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 4
  • 1992
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Ny skolereform | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, "Ny skolereform", fra eksamenssættet "Stat eller privat", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i august 2015.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de synspunkter på folkeskolens indretning og formål, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om politiske ideologier.

3. Du er politisk rådgiver for Christine Antorini (S). Skriv et notat, der sætter Christine Antorini i stand til at argumentere imod Rasmus Jarlovs syn på heldagsskolen. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende sociologisk teori.

Uddrag

Jeg ønsker i følgende opgave at sammenligne de synspunkter på folkeskolens indretning og formål, som kommer til udtryk i bilagene. Opgaven redegør kort for bilag A1, A2 og A3 og sammenligner efterfølgende de centrale elementer fra bilagene. Opgaven afsluttes med en konklusion.

I bilag A1 fremhæver Lars Barfoed, forhenværende formand for De Konservative, at folkeskolen er udfordret på flere måder. Det faglige niveau, mangel på dannelse, dalende respekt elever imellem såvel som til lærerne og uro i timerne udfordrer folkeskolens opgaver. Barfoed påpeger endvidere, at heldagsskolen er problematisk, da den har indskrænket elevernes såvel som forældrenes frihed til selv at bestemme, hvor og hvornår lektierne skal laves. Lektiecaféerne som obligatorisk tilbud er, ifølge Barfoed, et statslig diktat, som indikerer, at samfundet har mistet tilliden til forældrenes evne til at bistå eleverne i læringsprocessen. Denne ”opskrift på at institutionalisere familielivet strider mod alle borgerlige frihedsidealer”. Folkeskolen bestræber at ensrette eleverne, men bør i stedet...
---
Kære Christine Antorini.
Lederen af den konservative gruppe i Købenshavns Borgerrepræsentation, Rasmuns Jarlov, stiller sig kritisk over for heldagsskolen, da han mener, den ensretter eleverne og hindrer de talentfulde i at udvikle sig. Jarlov ser derfor heldagsskolen som et socialdemokratisk ideologisk projekt, der ”stille[r] alle børn lige dårligt” (bilag A4). Som din politiske rådgiver vil jeg foreslå, at du i din modargumentation, fokuserer på folkeskolens centrale rolle i socialiseringsprocessen samt kampen mod ulighed.

Folkeskolen har netop fået en endnu vigtigere betydning i det senmoderne samfund, fordi en stor del af borgernes socialisering nu foregår i de offentlige institutioner frem for i hjemmet. Da både far og mor i højere grad prioriterer karrierer og bruger mere tid på arbejdet, er det derfor essentielt at velfærdsstaten hjælper familierne og varetager flere af velfærdsopgaverne end tidligere. Heldagsskolen kan netop være et rum for børn, der alligevel ville sidde i fritidsklubben til kl. 17, fordi far eller... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Ny skolereform | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.