Delopgave A: Køn og arbejdsdeling i hjemmet og på arbejdsmarkedet | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2708
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Køn og arbejdsdeling i hjemmet og på arbejdsmarkedet | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, "Køn og arbejdsdeling i hjemmet og på arbejdsmarkedet", fra eksamenssættet "Køn og krise", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. maj 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvorvidt påstandene i bilag A1 om arbejdsdelingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet kan understøttes af materialet i bilag A2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

3 Diskutér, hvorvidt arbejdsdelingen mellem kønnene har positive eller negative konsekvenser for individet og samfundet. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A3, og du skal anvende sociologiske begreber.

Uddrag

Jeg vil undersøge i hvilket omfang følgende centrale påstande fra A1 kan understøttes af A2:

1. Der er stadigvæk en arbejdsfordeling mellem mænd og kvinder i hjemmet. Den indebærer blandt andet, at kvinder arbejder flere timer i hjemmet end mænd.
2. Mænd lægger flere timer på arbejdsmarkedet end kvinder. Det gælder særligt mænd i parforhold, når de får børn.
3. Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Det vil sige, at mænd og kvinder arbejder i forskellige brancher, og at mænd er placeret højere i stillingshierarkiet end kvinder.
4. Der er en sammenhæng mellem kønsarbejdsfordelingen i familierne og kønsarbejdsdelingen på arbejdsmarkedet.

Ad 1:
I nedenstående tabel har jeg beregnet henholdsvis mænd og kvinders gennemsnitlige daglige tidsforbrug i minutter fordelt på de fire kategorier fra tabel 1 i A2 samt en ny kategori, der viser det samlede gennemsnitlige tidsforbrug. Jeg har ligeledes beregnet hvor mange procent mere eller mindre tid, kvinder bruger på hver af kategorierne i forhold til mænd. Beregningerne er foretaget for både 2001 og 2008/2009.

Tabellen understøtter, at der er en kønsarbejdsfordeling i hjemmet. Kvinder står for den største del af arbejdet i forbindelse med indkøb, husligt arbejde og omsorg, mens mændene står for den største del af gør det selv-arbejdet. Kvinder står samlet set for den største del af arbejdet. Disse forhold gælder både i 2001 og 2008. Tabellen understøtter altså, at der stadigvæk er en arbejdsfordeling mellem mænd og kvinder i hjemmet, og at kvinder arbejder flere timer i hjemmet end mænd. Forskellen mellem hvor meget tid henholdsvis mænd og kvinder bruger på arbejdet i hjemmet er dog faldet markant fra at kvinder i 2001 brugte 41% mere tid end mændene, til at de i 2008 bruger cirka 15% mere tid end mændene... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Køn og arbejdsdeling i hjemmet og på arbejdsmarkedet | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.