Delopgave A: Kina og den økonomiske krise | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 4
  • 2085
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Kina og den økonomiske krise | Samfundsfag A

Dette er en eksempelbesvarelse af delopgave A, "Kina og den økonomiske krise", fra eksamenssættet "Globaliseringens udfordringer", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i august 2010.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om Kinas økonomiske udvikling.
3. Diskutér, hvilke økonomiske muligheder Kina har for at hjælpe den globale økonomi i gang. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag A2.

Uddrag

Jeg ønsker i følgende opgave at undersøge Kinas økonomiske udvikling, på baggrund af bilag A1. Undersøgelsen vil gennemgå den årlige realvækst i BNP (figur 1), indikatorer for Kinas økonomi (tabel 1), Kinas handelsbalance (figur 2), udenlandske investeringer i Kina (tabel 2) samt erhvervsfordelingen i landet (tabel 3). Opgaven afsluttes med en samlet konklusion.

Af figur 1 fremgår den årlige realvækst som procent af BNP for henholdsvis Kina, verdens 33 mest udviklede økonomier og hele verden fra 1980 til en prognose for 2009. Det ses af figuren, at Kina har en betydeligt højere vækst en verdensgennemsnittet såvel som verdens 33 mest veludviklede økonomier, igennem stort set hele perioden. Kun i slutningen af 80'erne faldt Kinas realvækst til samme niveau som de to andre kategoriers (ca. 4 %), men allerede i 1992 var Kinas realvækst oppe over 12,5%, mens verdensgennemsnittet og de 33 mest veludviklede økonomier lå på knap 2%. Prognosen for 2009 spår endvidere en realvækst for Kina på ca. 8-9%, mens verdensgennemsnittet og de 33 mest veludviklede økonomier forventes at blive ramt hårdt af den økonomiske krise, og derfor vil opleve stagnation, eller i værste fald negativ realvækst. Figur 1 viser altså at Kina har haft meget høj vækst i en række årtier, sammenlignet med resten af verden. Den kinesiske økonomi har været i en meget positiv udvikling siden 1980erne.
Tabel 1 viser udviklingen i en række indikatorer for Kinas økonomi fra 2006 til prognosen for 2009. Af tabellen ses en stigning i BNP pr. indbygger fra 4.659 USD i 2006 til 6.546 USD i 2009 (korrigeret for inflation). Det er en ret høj stigning på bare 3 år, hvorfor befolkningen kan siges at have fået gavn af de høje vækstrater, som vi så i figur 1. Derudover viser tabellen en faldende...

---

I følgende opgave ønsker jeg at diskutere, hvilke økonomiske muligheder Kina har for at hjælpe den globale økonomi i gang. Diskussionen tager udgangspunkt i synspunkterne i bilag A2 og efterfølgende diskuteres det, om Kina har muligheder for at føre ekspansiv finanspolitik og dermed hjælpe den globale økonomi i gang, eller om Kina er nødsaget til at føre en kontraktiv finanspolitik, som ikke bidrager til den globale økonomi på kort sigt. Opgaven afsluttes med en samlet konklusion.
I bilag A2 fremlægger Peter Harmsen en række eksperters forskellige synspunkter på Kinas rolle i forhold til den globale økonomiske situation. Ifølge Jeffrey Sachs, rådgiver for FN's generalsekretær Ban Ki-moon, har Kina mulighed for at hjælpe resten af Asien ud af den økonomiske krise, ved at holde sin egen vækst i vejret, og fortsat importere fra regionen. Modsat ser flere kinesiske akademikere dog på situationen. De vurderer, at fokus i stedet bør være på Kinas muligheder for at... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Kina og den økonomiske krise | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.