Delopgave A: Internationale grænser | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 7
 • 2670
 • PDF

Noter: Delopgave A: Internationale grænser | Samfundsfag A

Dette er Studienets noter til delopgave A, "Internationale grænser", fra eksamenssættet "Grænser", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015. Her finder du hjælp til, hvordan du kan lave din egen besvarelse af eksamensspørgsmålene.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de syn på årsager til og konsekvenser af situationen i Ukraine, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om sikkerhed i international politik.

3. Diskutér, hvordan Ruslands adfærd i Ukraine påvirker NATO's og EU's sikkerhedspoli- tik i Europa. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippene i bilag A4 og A5, og du skal anvende teorier om international politik. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

I dette afsnit vil Studienet give dig tips til:

• Hvordan du skal forstå spørgsmålsformuleringen.
• Hvordan du kan redegøre for bilagene.
• Hvordan du kan sammenligne bilagene.

Delopgave A2 har en spørgsmålsformuleringen, som lyder: Sammenlign de syn på årsager til og konsekvenser af situationen i Ukraine, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om sikkerhed i international politik.

Opgaven ønsker altså at du sammenligner tre bilag med hinanden. Du skal også anvende viden om sikkerhed i international politik. For at du kan lave en god besvarelse er det vigtigt, at du er opmærksom på en række ting:

• Du skal redegøre for alle tre bilag og deres synspunkter.
• Du skal sammenligne synspunkterne i de forskellige bilag.
• Sammenligningen skal fokusere på, hvad de tre bilag ser som årsager til, og konsekvenser af, situationen i Ukraine.
• Du skal anvende viden om sikkerhed i international politik.

En sammenligningsopgave som denne er en smule lukket. Opgavens hovedformål er at sammenligne de tre bilag på deres holdninger til nogle helt specifikke spørgsmål, så der er ikke så mange måder, som du kan gå til bilagene på. Derfor er det helt centralt at du får redegjort godt for, hvad der kommer til udtryk i de tre bilag, så du kan sammenligne dem med hinanden. Du skal i din redegørelse ikke slavisk gennemgå hele bilaget. I stedet skal du fokusere på, kort og præcist at finde frem til de to ting, opgaven spørger ind til.

• Hvad er bilagets syn på årsagen til situationen i Ukraine?
• Hvad er bilagets syn på konsekvenserne af situationen i Ukraine?

Du skal anvende viden om sikkerhed i international politik. Det kan du med fordel gøre, ved at kigge på bilagenes argumenter og relatere dem til teori om sikkerhed i international politik. Ser et bilag fx årsagen til krisen som udtryk for magtmaksimering af Rusland (offensiv realisme)? Og er en konsekvens så at EU og NATO vil magtbalancere (realisme)? Hvordan ser bilagene på NATO og EU's roller – er de vigtige fredsskabende...

---

Delopgave A3 er en diskussion. I dette afsnit vil Studienet hjælpe dig med:

• At forstå spørgsmålsformuleringen,
• At forstå bilag A2,
• At strukturere og opbygge din diskussion.

Spørgsmålsformuleringen lyder: Diskuter, hvordan Ruslands adfærd i Ukraine påvirker NATO's og EU's sikkerhedspolitik i Europa.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippene i bilag A4 og A5, og du skal anvende teorier om international politik. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Kravene som opgaveformuleringen stiller til dig er:

• Du skal diskutere, hvordan Ruslands adfærd i Ukraine påvirker NATO's og EU's sikkerhedspolitik i Europa.
• Din diskussion skal tage udgangspunkt i videoklippene i bilag A4 og A5.
• Du skal anvende teorier om international politik.

Det åbner op for, at der er rigtig, rigtig mange forskellige gode svar på opgaven. Noterne her vil derfor give dig råd til, hvordan du kan strukturere din besvarelse. Noterne vil også give nogle forslag til nogle centrale fordele og ulemper, som du kunne anvende.

Du må gerne bruge supplerende materiale, men du skal ikke. Fordi det tager tid fra andre ting, vil Studienet anbefale, at du lader være med at bruge supplerende materiale til denne delopgave.

Hvis du har brug for mere hjælp til, hvordan man diskuterer... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Internationale grænser | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 02-05-2016
  En rigtig god hjælp til at hjælpe en i gang med opgaven og få inspiration.
 • 30-11-2016
  Givet af Studerende på 4. år
  God gennemgang af bilagene og generelt godt arbejde hele vejen igennem