Delopgave A: Arbejde eller understøttelse | Opgavehjælp | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 14
  • 5849
  • PDF

Delopgave A: Arbejde eller understøttelse | Opgavehjælp | Samfundsfag A

Her finder du Studienets opgavehjælp til delopgave A, "Arbejde eller understøttelse", fra eksamenssættet "Pisk eller gulerod", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 26. maj 2016. Her finder du hjælp og gode råd til hvordan, du kan gribe spørgsmålene i opgaven an.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de opfattelser af sammenhængen mellem offentlig understøttelse og arbejdsløshed, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen. Skriv et notat til Mette Frederiksen, der sætter hende i stand til at tilrettelægge partiets strategi i spørgsmålet om dagpengesatser og kontanthjælp. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende viden om økonomiske styringsprincipper og politiske ideologier.

Indhold

SPØRGSMÅL 2:

- Sådan kan du strukturere din arbejdsproces

- Sådan skal du forstå spørgsmålet

- Centrale pointer i bilagene

- Sådan kan du strukturere din besvarelse

- Nogle relevante teoretiske begreber

SPØRGSMÅL 3:

- Sådan kan du strukturere din arbejdsproces

- Sådan skal du forstå spørgsmålet

- Centrale pointer i bilaget

- Eksempel på en strategi du kan anbefale

- Eksempler på argumenter du kan bruge

Uddrag

Denne opgave er en sammenligningsopgave. I en sammenligningsopgave skal du sammenligne bilagenes syn på et emne. Ofte får du også at vide hvilken viden, du som minimum skal anvende. Sammenligningsopgaver er derfor ret bundne. Studienet anbefaler at du følger disse seks punkter i din arbejdsproces. De tre første uddybes senere i vejledningen...

---

Du kan strukturere din besvarelse på flere forskellige måder. Det følgende er bare én af muligheder.

Bilag A1 og A2 har næsten modsatte holdninger til sammenhængen mellem offentlig understøttelse og arbejdsløshed. A1 mener, at høj offentlig understøttelse mindsker arbejdsmotivationen og derved øger arbejdsløsheden. A2 mener, at høj offentlig understøttelse kan kombineres med høj arbejdsmotivation, og at høj offentlig understøttelse måske endda højner arbejdsmotivation.

Du kan tage udgangspunkt i det modsætningsforhold og forklare de to bilags argumenter for deres opfattelser. Du kan herefter inddrage A3...

---

”Flexicurity” er sammensat af ordene ”flexibility” og ”security”; altså fleksibilitet og sikkerhed. Begrebet bruges om den danske arbejdsmarkedspolitik, som kombinerer økonomisk sikkerhed for den enkelte med et fleksibelt arbejdsmarked. Den økonomiske sikkerhed fremmes gennem dagpengene, som har et forholdsvist højt niveau. Fleksibiliteten fremmes på flere måder...

---

I sidste afsnit kom vi ind på én af de mulige strategier, du kan anbefale Mette Frederiksen at følge. I dette afsnit vil Studienet give dig inspiration til faglige argumenter, du kan fremføre for strategien. Du kan sikkert selv finde på flere. Du kan sandsynligvis ikke nå at komme ind på dem alle i din besvarelse. Husk at det er bedre at gå i dybden med få argumenter end kort at nævne mange. Du skal dog som minimum medtage argumenter, der lader dig anvende viden om økonomiske styringsprincipper og politiske ideologier. Husk også at du skal tage udgangspunkt i bilag A4... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Arbejde eller understøttelse | Opgavehjælp | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.