Dansk landbrugs udvikling | SOP

Dansk landbrugs udvikling | SOP

Her finder du et studieområdeprojekt (SOP) om dansk landbrug, udviklingen i landbruget og de økonomiske udfordringer i dag.

Opgaven er skrevet i samtidshistorie B og virksomhedsøkonomi A på 3. år.

Opgaveformulering

Denne opgave beskæftiger sig først med en karakteristik af finansieringen af et typisk dansk landbrug. Herunder følger en kort belysning over, hvordan situationen med lån og renter ser ud, samt hvordan forholdet mellem egenkapital og gæld forholder sig.
Efterfølgende kommer der en analyse af den historiske udvikling i dansk landbrug fra ca 1890 og frem til i dag. Analysen er opdelt i perioder, hvor der løbende er særligt fokus på ændringen af størrelsen og antallet af bedrifter samt årsagen til denne udvikling.
Som opsamling følger en diskussion af den nuværende ejerstruktur i det danske landbrug, selveje. Ud fra ovenstående analyser vil fremtiden for selvejet i det danske landbrug blive vurderet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.Indledning
1.1 Uddybende problemformulering
1.2 Problemafgrænsning
1.3 Metodeovervejelse
2.Finansieringen af dansk landbrug
3. Den historiske udvikling i dansk landbrug
3.1 Periode: 1870-1914
3.1.1 Porters Five Forces, 1870-1914
3.1.2 Delkonklusion
3.2 Periode: 1914-1959
3.2.1 Porters Five Forces, 1914-1959
3.2.2 Delkonklusion
3.3 Periode: 1959-2014
3.3.1 Porters Five Forces, 1959-2014
3.3.2 Delkonklusion
4. Ejerstrukturen i dansk landbrug
5. Samlet konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

1.Indledning
På trods af det stødt faldende antal af bedrifter i det danske landbrug siden midt i 1900-tallet, er det stadig et vigtigt erhverv for Danmark. Desværre er det også et erhverv, der er hårdt ramt af gæld og konkurser.
Banker og realkreditinstitutter er afhængige af at få deres lånte penge hjem igen. Det danske landbrug og gartneri beskæftigede 65.000 personer af befolkningen i 2013 . Danmarks samlede fødevareklynge beskæftigede samme årstal i alt 169.000 mennesker. Der er altså en bred interesse for at få landbruget på rette fode igen.

1.2 Problemafgrænsning
Opgaven tager udgangspunkt i landbrugets historie fra sidst i 1800-tallet og frem til i dag. Grundet den brede periode, er der i analysen af den historiske udvikling i dansk landbrug emner, som opgaven enten ikke berører, eller berører meget lidt. Perioden omfatter bl.a. to verdenskrige, der ikke er gået i dybden med. Desuden er der ift. foreninger og organisationer kun beskrevet i korte træk, hvordan udviklingen er forløbet. Hvad angår substituerende produkter, tager opgaven kun udgangspunkt i svinekød frem for alle landbrugets produkter, da dette ville blive for omstændigt.

1.3 Metodeovervejelse
I hele opgaven er der løbende indsat illustrationer i form af grafer, tabeller og diagrammer, som belyser forskellige udviklinger. Disse illustrationer er blevet bearbejdet og analyseret ind i teksten.
I analyse-delen er modellen Porters Five Forces brugt flere gange for at anskueliggøre udviklingen i landbrugsbranchen fra 1870'erne og frem til i dag. Porters Five Forces bruges almindeligvis med udgangspunkt i en virksomhed, men for denne opgaves vedkommende benyttes den for landbrugssektoren som helhed.

2.Finansieringen af dansk landbrug
I det danske landbrug har det indtil videre været selveje, altså personligt ejede virksomheder, der har været den typiske ejerform .
På vækstfondens hjemmeside, en finansieringsfond for staten, udtaler Louise C. Mogensen, vicedirektør i Finansrådet, at et gennemsnitlig landbrug koster omkring 40 mio. kroner.
Relativt mange landbrug går i generation , og grundet de høje beløb det koster at købe eller overtage et landbrug, er det for rigtig mange landmænd svært at skaffe en tilstrækkelig... Køb adgang for at læse mere

Dansk landbrugs udvikling | SOP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.