Dansk landbrug - Teknologiudviklingens miljøkonsekvenser

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 4
  • 1811
  • PDF

Rapport: Dansk landbrug - Teknologiudviklingens miljøkonsekvenser

Rapport i Naturgeografi C om dansk landbrug. Rapporten behandler problemstillingen:

"Den teknologiske udvikling i dansk landbrug har haft negative konsekvenser for miljøet."

Lærers kommentar

"Besvarelsen som helhed er god og grundig med mange relevante informationer.
Du har gode oplæg til diskussion, men her må du gerne være mere kritisk på den måde at du forholder dig til afsenderne. Noget af statistikken er fra den organisation som Martin Merrild repræsenterer, Landbrug og Fødevarer, altså landbrugets interesseorganisation, andet af statistikken er fra Danmarks Naturfredningsforening. Du må altså forvente at den ene organisation har fokus på landbrugets økonomiske vilkår og den anden organisation på miljøkonsekvenserne.

Karakter: 10"

Studienets kommentar

Rapporten er lavet som et eksempel på en eksamensopgave, som man møder i Naturgeografi C. Opgaven indeholder en naturgeografisk problemstilling. Opgaven indeholder så først en begrundelse, så redegørelse og til sidst en faglig behandling af en delproblemstilling, hvor man selv skal inddrage naturgeografisk materiale, viden og metode.

Indhold

1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet.
2. Redegør for de centrale geofaglige sammenhænge der knytter sig til problemstillingen.
3. Giv en faglig behandling af naturgeografiske aspekter i forbindelse med landbrugets nitratforurening, vurder mulighederne for at mindske nitratforureningen, og diskuter mulige økonomiske konsekvenser for dansk landbrug.

Uddrag

Dansk landbrug har i de seneste 50 år udviklet sig i en retning, hvori der er kommet flere og flere større gårde til. Sammensmeltninger af små landbrug har betydet en velkomst til de store landbrug. For det enkelte landbrug er det i dag billigst at fokusere på blot ét område, da landmanden er nødsaget til at være meget fagligt orienteret inden for det givne fag...

I betegnelsen ”naturgødning” ligger ordet ”natur”, dvs., at denne form for gødning består af stoffer fra levende organismer og er altså ikke kunstigt skabt i industrien. Det betyder dog ikke, at naturgødning er det bedste og ”sundeste” for naturen, for i naturgødningen findes nemlig kemikaliet ammoniak, som...

Kunstgødning er en kunstig fremstillet vare – dvs. fremstillet ad kemisk vej i et laboratorie og ikke af organiske processer. Fordi det er en handelsvare kan miljøstyrelsen vurdere ud fra landmandens gård og marker, hvor meget ...

Et helt centralt og aldeles aktuelt problem ift. de afgrøder, der bliver dyrket, er, at alt for stor en del bliver brugt som foder. Som det kan ses på figur 1 bliver 81% af det samlede danske landbrugsareal brugt som areal til foder, hvorimod arealet til menneskeføde er helt nede på 9%. Værd at bemærke er dog, at... Køb adgang for at læse mere

Dansk landbrug - Teknologiudviklingens miljøkonsekvenser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Dansk landbrug - Teknologiudviklingens miljøkonsekvenser.