Michael Strunge: Nat i Electri-city, I drømmenes bagland og Dynamit og Bolsjer

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 10
 • 11
 • 2992
 • PDF

Michael Strunge: Nat i Electri-city, I drømmenes bagland og Dynamit og Bolsjer

Med denne større opgave i Dansk om Michael Strunge får du inspiration til at analysere og fortolke tre af Michael Strunges digte "Nat i Electri-city", "I drømmenes bagland" og "Dynamit og Bolsjer".

Opgaven kommer især ind på komposition, ordvalg, billedsprog og temaer i digtene.

Problemformulering
Jeg vil prøve at beskrive de stærkt modsatrettede facetter i hans digte, med henblik på kontrasten mellem drøm og virkelighed samt opfattelsen af samfundet. Det vil jeg gøre ud fra en analyse af de tre digte ”Nat i Electri-City” (”Skrigerne!” 1980) ”I Drømmenes bagland” (”Ud af Natten” 1982) og ”Dynamit og Bolsjer” (”Verdenssøn” 1985).

Studienets kommentar

En rigtig flot opgave, hvor eleven viser en god forståelse af Strunges digtning og udviklingen frem mod hans død. Analyserne og fortolkningerne af de tre digte er stærke hver for sig, men der mangler en afrunding og sammenligning til slut. Dette ville have bragt opgaven den sidste vej op til 12-tallet.

Indhold

Michael Strunge
Indledning 3
Lidt om Strunge 3
Baggrund til ”Nat i Electri-City” 4
Analyse af ”Nat i Electri-City” 5
Baggrund til ”I drømmenes Bagland” 6
Analyse af ”I drømmenes Bagland” 7
Baggrund til ”Dynamit og Bolcher” 8
Analyse af ”Dynamit og Bolcher” 8

Uddrag

Indledning
Michael Strunge er efter min overbevisning en af de bedste og mest betydningsfulde digtere i nyere tid.
Selvom mange af hans digte omhandler forskellige temaer, set ud fra 80´er generationens synspunkt, er han for mange unge i dag stadigvæk den digter, de bedst kan identificere sig med.
Begejstringen for Michael Strunge tror jeg ikke kun skyldes den myte, som han alene formåede at skabe omkring sin person og død. Den finder nok snarere rod i de drømme og visioner, som han udtrykker i sin poesi - nogle drømme og visioner, som også unge i min generation kan forholde sig til.
Netop drømmen og angsten for at miste sine drømme er et væsentligt tema i Michael Strunges forfatterskab, men også det kulturkritiske aspekt i digtene spiller en væsentlig rolle.
Han beskriver ofte hvordan individet står overfor det moderne samfunds stivhed og konformitet, hvilket efter min mening gør at digtene stadigvæk er aktuelle. Desuden bruger han et meget metaforisk og symbolsk sprog, hvor referencerammen er storbyen og natten. Det gør hans digte utroligt spændende at læse.
Michael Strunge var tydeligvis påvirket af flere strømninger indenfor modernismen, men også flere af samtidens poeter inden for rockmusikken var en stor inspirationskilde for ham .
Jeg vil prøve at beskrive de stærkt modsatrettede facetter i hans digte, med henblik på kontrasten mellem drøm og virkelighed samt opfattelsen af samfundet. Det vil jeg gøre ud fra en analyse af de tre digte ”Nat i Electri-City” (”Skrigerne!” 1980) ”I Drømmenes bagland” (”Ud af Natten” 1982) og ”Dynamit og Bolsjer” (”Verdenssøn” 1985)... Køb adgang for at læse mere

Michael Strunge: Nat i Electri-city, I drømmenes bagland og Dynamit og Bolsjer

[4]
Bedømmelser
 • 04-10-2010
  Jeg synes at det bedste ved opgaven er, at han har skrevet det meget "voksent", han bruger rigtig mange fine ord, jeg kan godt forstå at han fik en høj karakter, men der mangler måske lidt mere "analyse" i det, hér skriver han bare om selve digtet, manglede noget miljø, rim, personkarakteristik osv. men fin opgave!
 • 29-11-2011
  Fremragende opgave, tak for din inspiration. Synes dog, der mangler lidt om rimene. Eller MEGET godt.
 • 22-03-2012
  God opgave, som hjalp mig på vej
 • 07-12-2010
  Givet af 1.g'er på STX
  super god analyse, den gav mig et rigtig godt indblik i hvordan jeg skulle skrive min egen opgave.