Danmark under 2. Verdenskrig - Modstandsbevægelsen

Danmark under 2. Verdenskrig - Modstandsbevægelsen

Dette er en opgave i historie om Danmark og modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Jeg undersøger historien bag modstandsbevægelsen i Danmark og sammenligner to holdninger til modstandsbevægelsen og samarbejdspolitikken ved at analysere taler fra Vilhelm Buhls og Anders Fogh.

Studienets kommentar

Du kan læse mere om Vilhelm Buhls tale i vores kompendium om besættelsen.

Indhold

Indledning s. 3
9. april 1940 – 23. august 1943 s. 4
Samarbejdspolitikkens begyndelse s. 4
Antikominternpagt s. 5
Modstandskampen begyndes s. 6
Ridsdagsvalg d. 23. marts 1943 s. 7
Augustoprøret 1943 s. 8
Modstandsbevægelsen kontra samarbejdspolitikken s. 9
Statsminister Wilhelm Buhls tale d. 2. september 1942 s. 9
Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale d. 29. august 2003 s. 10
Sammenligning af Foghs og Buhls taler s. 12
Motiver bag og resultater af modstandskampen s. 13
Motiver bag modstandskampen s. 13
Modstandsbevægelsens mål s. 14
Modstandskampens resultater s. 15
Konklusion s. 16

Uddrag

Indledning

Perioden 9. april 1940 – 4. maj 1945 er en af de vigtigste perioder i dansk historie. Den er vigtig, fordi perioden var fyldt med problemer i Danmark, og desuden også i resten af verden. Disse problemer skyldtes naturligvis 2. verdenskrig. Et af de store danske problemer var, hvordan det officielle Danmark skulle stille sig overfor det krigsførende Nazi-Tyskland. Dette medførte at regeringen indførte en samarbejds-/forhandlingspolitik. Denne politik har siden indførelsen været diskuteret utroligt meget både i samtiden og nutiden. Diskussionen går ud på, hvorvidt det var den rigtige måde at tackle tyskerne på og om denne politik rent faktisk var et decideret samarbejde med tyskerne. Desuden har disse spørgsmål medført en række andre. Bl.a. kan man spørge, om modstandsbevægelsen var en flok terrorister eller om de var Danmarks befriere?

Naturligvis har disse spørgsmål ikke bare et endegyldigt svar - man bliver nødt til at analysere og vurdere forskellige kilder, der vedrører denne diskussion, for at være i stand til at kunne se en sammenhæng i perioden. Men også denne analyse og vurdering kan være vanskeligt, da både regeringen og modstandsbevægelsen har forsøgt at danne myter, dvs. både dårlige myter om deres modstandere og gode myter om sig selv. Dette skal naturligvis være i baghovedet hele tiden.

Det mest spændende ved denne periode (synes jeg) er modstandskampen. Det der gør netop dette emne spændende er, at den danske befolkning i nutiden ser på modstandsbevægelsen som en flok helte. Det sjove er, at regeringen i 1940 havde det diamentralt modsatte syn på modstandsbevægelsen. Spørgsmålet er så hvorfor denne holdningsændring? Desuden er modstandsbevægelsen spændende pga. det var dem, der virkelig kæmpede for Danmark. Igen er der et spørgsmål der dukker op – hvor meget indflydelse havde denne kamp så for Danmarks befrielse?
Alt dette vil jeg forsøge at besvare i den følgende opgave... Køb adgang for at læse mere

Danmark under 2. Verdenskrig - Modstandsbevægelsen

[9]
Bedømmelser
 • 20-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God, brugte den til at forstå opbygningen
 • 29-09-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig godt og grundig besvarelse!
 • 16-03-2014
  virkelig godt!!b hdebes
 • 09-01-2014
  virkelig god og godt skrevet