Hvad skal Danmark leve af? | Teknologirapport

  • HTX 3. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 35
  • 7437
  • PDF

Eksamensprojekt: Hvad skal Danmark leve af? | Teknologirapport

Eksamensopgave i Teknologi B fra oplægget "Hvad skal Danmark leve af?"

Problemformulering
1. Hvilken effekt har en større mængde af ikke nedbrydelig emballage som affald?
2. Hvilke årsager er der til en voksende mængde affald, og hvordan kan dette mindskes?
- a. Hvem er aktørerne der kan være med til at mindske mængden af affald? (forslag)
3. Hvordan kan et alternativ til den ikke nedbrydelige emballage udvikles?
- a. Hvordan kan CO2-neutrale materialer benyttes i produktionen af emballage?
- b. Hvad gør andre for tiden?

Lærers kommentar

Ingen fejl eller mangler.

Indhold

Indledning
Afgrænsning
Problemformulering
Problemanalyse
Emballage Bestanddele
Effekt
Årsager
Alternativ
Produktprincip
Målsætninger
Løsningsforslag
Krav
Kravmatrix
Konklusion
Produktudformning
Udarbejdning af vejledning
Produkt
Marked
Konkurrentanalyse
Priser
Viden
Produktionsforberedelse
Teknik
Organisation
Realisering
Evaluering
Teknologivurdering
Risikoanalyse
Persona
Miljøanalyse
Konklusion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

I dag består det mest benyttede emballage af bl.a. polyethylen, PE. PE er et delkrystallinsk termoplastisk materiale, der findes i en lav densitets- og en høj densitetsversion (Plast). En anden udgave af PE er Lineær Lav Densitets Polyethylen (forkortet: LLDPE) er den plast, der bruges til folie og emballage hos produkter, hvor det er vigtigt, at de er pakket lufttæt. LLDPE er et termoplast og den sejeste type af polyethylen (Plastindustrien). I fremstillingen af PE bruger man petroleum (Albano). Produktionen bruger petroleum, som er en ikke genkommende resurse. Det er problem da produktionen af PE er stor (Albano)... Køb adgang for at læse mere

Hvad skal Danmark leve af? | Teknologirapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.