Danfoss | VØ A | Eksamen august 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Danfoss | VØ A | Eksamen august 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ A den 14. august 2015. (hhx152-VØK/A-14082015)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Danfoss A/S
Opgave 2 - Investering - JH Beslagfabrik A/S
Opgave 3 - Knap kapacitet - EGE A/S
Opgave 4 - Logistik - GM Autodele ApS

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Danfoss A/S anvender.

1.2 (5 %)
Redegør for udviklingen i den logistiske effektivitet i Danfoss A/S.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Danfoss A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Danfoss A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Danfoss A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

3.1 (5 %)
Bestem det antal VS-1 og det antal VS-2, der skal produceres i den kommende uge for at få det størst mulige dækningsbidrag.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som EGE A/S opnår ved den optimale kombination af VS-1 og VS-2. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Vurder, om det er lønsomt for EGE A/S at indkøbe 4.000 kg ekstra stål hos konkurrenten.

3.4 (5 %)
Diskuter, om EGE A/S bør indkøbe de 4.000 kg ekstra stål.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for ALF-65.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5 %)
Beregn ændringen i lageromkostningerne, hvis GM Autodele ApS vælger at indføre et sikkerhedslager på 50 sæt ALF-65.

Uddrag

2. Redegør for udviklingen i den logistiske effektivitet i Danfoss A/S

En virksomheds logistiske effektivitet kan inddeles i to forskellige områder: logistikomkostningerne og leveringsservice. Der forekommer typisk et trade-off mellem disse to funktioner, da en højere leveringsservice oftest vil kræve højere logistikomkostninger. I det følgende vil der blive taget brug af artiklen ”Krævende Danfoss kunder vil have nul fejl og varer til tiden”.
Ifølge artiklen må det kunne antages, at lageromkostningerne er faldet, da virksomheden fortæller, at de nu både har færre lagre og færre varenumre. Ligeledes må det kunne antages, at omkostningerne til leverandørerne er faldet, da Danfoss har mindsket antallet af disse. Transportomkostningerne kan dog også være steget i forbindelse med, at Danfoss nu tilbyder en hurtigere og mere fleksibel levering.

I forbindelse med omlægningen og forbedringen af virksomhedens distributions- og logistiksystemer må det kunne antages, at de administrative logistikomkostningerne må være steget. Dette skyldes både, at det oftest tager tid at få implementeret nye systemer, men også at man nu tilbyder hurtigere og mere fleksibel levering. Som følge af stigningen i omkostningerne til den hurtigere og mere fleksible levering må det ligeledes kunne antages, at mangelomkostningerne må være faldet.

De seneste ændringer i Danfoss' systemer har medført en stigende leveringssikkerhed og fleksibilitet. Ligeledes er leveringstiden ud til kunderne blevet mindsket, og som følge af artiklen har Danfoss også forøget deres leveringsoverholdelse. Systemet har ikke blot sparet Danfoss tid, men har samtidig også sparet dem penge. En strømlinet produktion og pakning sammenholdt med et nyt logistiksystem har betydet, at virksomheden overordnet set har forbedret deres logistiske effektivitet... Køb adgang for at læse mere

Danfoss | VØ A | Eksamen august 2015

[4]
Bedømmelser
 • 31-03-2016
  Givet af Studerende på 5. år
  Perfektion! Rigtig god opgave til ens egne tanker og ideer.
 • 21-01-2017
  fiint opgave, små fejl
 • 01-02-2017
  Gode beregninger! Tak
 • 01-04-2016
  Super fin opgave :-)9