Dåben i Kristendommen - Opgave i Religion

 • STX 2.g
 • Religion B
 • Ingen givet
 • 16
 • 6669
 • PDF

Dåben i Kristendommen - Opgave i Religion

Dette er en opgave i religion om dåben i kristendommen. Jeg undersøger dåben som indvielsesritual og fokuserer især på dåben i Matthæusevangeliet i Bibelen

Indhold

Dåben i den førkristne omverden, side 1:
- synet på vand
- indvielsesritualet i Isiskulten
- indvielsesritualet i de eleusiske mysterier
- indvielsesritualet i den tidlige jødedom med særligt
henblik på proselytdåben og omskærelsen

Matthæus' baggrund, side 4:
- Matthæusevangeliets plads i Ny Testamente
- Matthæus og hans samtid samt forudsætninger

Dåben i Matthæusevangeliet, side 5:
- Dåbens fremtrædende placering i evangeliet
- Gennemgang af de to tekststeder i evangeliet

Johannes Døberens rolle, side 7:
- Forholdet mellem Johannes Døberen og Jesus
- Johannes Døberens syn på dåben

Dåben som kirkesociologisk faktor i tidligere tider, side 9:
- Problematikken omkring omvendelsen
- Dåben som tegn på fællesskabet i menigheden

Dåben som kirkesociologisk faktor i dagens Danmark, side 11:
- Det moderne syn på dåben
- Bent Feldbæk Nielsens syn på dåben
- V-problematikken
- Den danske folkekirkes plads i det danske samfund

Uddrag

Begrebet ”dåb” er ikke let at tage fat om, da der gennem tiderne har været mange opfattelser af både hvordan, hvornår og ikke mindst hvorfor man døber. I det følgende vil jeg bl.a. belyse disse spørgsmål, og lad mig starte med det første: ”Hvordan?”
Vand er det almindeligste at bruge ved dåbsritualet, hvilket øjensynligt skyldes den renlighed, der forbindes med det. Men dette er dog ikke den eneste grund til brugen af netop vand. Dette vil jeg bevise ud fra Det Gamle Testamentes to skabelsesberetninger, da der hér er et tvetydigt forhold til vandelementet. Det er bemærkelsesværdigt, at det kaos, der er tilstede efter at Gud har skabt himmelen og jorden, er beskrevet på følgende måde: ”Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over vandene ”. Forklaringen herpå kan muligvis skyldes, at fortællingen er inspireret af den babylonske kultur, hvor man rent faktisk frygtede vandet, idet floderne Eufrat og Tigris årligt oversvømmede områder dér... Køb adgang for at læse mere

Dåben i Kristendommen - Opgave i Religion

[6]
Bedømmelser
 • 02-03-2005
  fantastisk fremragende, og virkelig brugbar opgave...
 • 20-03-2014
  takk 33333333333333333333333333333333333333333333
 • 12-12-2016
  Fin opgave kan bruges
 • 22-04-2012
  virkelig godt skrevet :)