CSR i USA og Danmark | SOP

  • HHX 3. år
  • Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP
  • 7
  • 21
  • 6253
  • PDF

CSR i USA og Danmark | SOP

SOP skrevet i Virksomhedsøkonomi A og Engelsk A om CSR (Coporate Social Responsibility)

Opgavetitel: CSR i USA kontra Danmark

SOP'et stiller det overordnede spørgsmål: Har CSR forskellig betydning for amerikanske kontra danske virksomheder?

Herunder besvares:
1. Redegør for begrebet CSR i en amerikansk kontekst.
2. Analyser LILLYs brug af CSR på det amerikanske marked og sammenlign med Novos CSR-politik på det danske marked
3. Diskuter og vurder betydningen af CSR på det amerikanske kontra det danske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 5
Redegørelse for begrebet CSR i en amerikansk kontekst 6
Kort om begrebet CSR 6
CSR i USA 6
Geert Hofstedes 4+1 model 6
konklusion på Hofstedes model i forbindelse med CSR i USA 8
Value motivation og Materiality motivation 8
Analyse af Eli Lillys brug af CSR på det amerikanske marked 9
Ashbridges model for CSR aktiviteter 10
Ledelse, vision og værdier 10
Kundeaktiviteter 10
Medarbejderaktiviteter 11
Leverandøraktiviteter 11
Samfundsaktiviteter 12
Miljøaktiviteter 12
Interessentrelationer 12
Opsamling på Asbridges model for Eli Lilly 12
Sammenligning af Eli Lillys brug af CSR på det amerikanske marked og Novo Nordisks CSR-politiker på det danske marked 14
Det danske marked 14
Geert Hofstedes 4+1 model 14
Konklusion på Hofstedes model i forbindelse med det danske markeds syn på CSR 15
Sammenligning af de kulturelle forhold i USA og Danmark 15
Novo Nordisks CSR-politiker 16
Novo Nordisks CSR-politik er i verdensklasse 16
Disse ti essentielle principper lyder 16
Sammenligning af Novo Nordisks CSR-politik og Eli Lillys brug af CSR 16
Diskussion og vurdering af betydningen for CSR på det amerikanske kontra det danske marked 17
Diskuterende del 17
Vurderende del 19
Konkluderende del 19
Litteraturliste 20
Bøger 20
Hjemmesider 20

Uddrag

Indledning

I det nye årtusinde spiller Corporate Social Responsibility (forkortes CSR) en betydningsfuld rolle for virksomheder, idet forbrugerne er begyndt at stille krav til ikke bare pris og kvalitet, men nu også hvorvidt de etiske og sociale værdier er i orden i forbindelse med fremstilling af et produkt. Den nye holdning til CSR har sammen med globaliseringen har været med til at skærpe opmærksomheden på den enkelte virksomhed da der nu er kommet flere markeder og dermed også flere kulturer at tage hensyn til i forhold til etiske retningslinjer og samfundsansvar. Disse forhold gør det relevant at stille spørgsmålet om CSR har forskellig betydning for amerikanske kontra danske virksomheder.

I denne opgave vil jeg starte med at redegøre for begrebet CSR i en amerikansk kontekst ved at tage de kulturelle forhold i betragtning da jeg mener at disse har stor betydning for et markeds syn på begrebet CSR.

Dernæst vil jeg analysere den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lillys brug af CSR på det amerikanske marked for efterfølgende at sammenligne dette CSR arbejde med den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks CSR-politik på det danske marked for at finde frem til eventuelle forskelle og ligheder.

Jeg vil afsluttende diskutere og vurdere betydningen af CSR på det amerikanske kontra det danske marked for til sidst at konkludere hvorvidt CSR har forskellig betydning for amerikanske kontra danske virksomheder.

Redegørelse for begrebet CSR i en amerikansk kontekst
Kort om begrebet CSR
I takt med at verdenen bliver rigere producerer vi mere. Derfor begyndte man i det nye årtusinde at vægte fremtiden og miljøet i stedet for kun at vægte pris og kvalitet. De basale behov for en høj levestandart er også blevet lettere tilgængelige, hvilket har resulteret i at der i dag bliver sat spørgsmålstegn ved hvordan de produkter vi køber er fremstillet... Køb adgang for at læse mere

CSR i USA og Danmark | SOP

[1]
Bedømmelser
  • 18-11-2014
    ikke lige det jeg manglede .........